Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Kontakty SVL

Koho chcete kontaktovat?

Sekretariát SVL

Linka zabezpečení přeregistrace pacientů od praktického lékaře pro děti a dorost ke všeobecnému praktickému lékaři tel. – 267 184 042.

Členové výboru SVL (volební období 09.11.2022 - 08.11.2026)

Předseda výboru SVL

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

+420 606 602 363byma@lfhk.cuni.cz
Místopředseda

MUDr. Otto Herber

+420 606 600 323o.herber@tiscali.cz
Vědecký sekretář a místopředseda pro zahraniční aktivity

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

+420 724 313 186seifert@terminal.cz
Pokladník

MUDr. Pavel Brejník

+420 732 220 616brejnik@sendme.cz
Místopředseda pro profesní záležitosti

MUDr. Igor Karen

+420 772 771 001igor.karen@seznam.cz
Místopředseda pro digitalizaci a IT

MUDr. Cyril Mucha

+420 777 301 681mucha@doktor-mucha.cz
Místopředseda pro vzdělávání

MUDr. Josef Štolfa

+420 602 650 228stolfa@ipvz.cz
Člen výboru

MUDr. Jiří Bartoš

+420 774 234 115bartos.jirka@seznam.cz
Členka výboru

MUDr. Ludmila Bezdíčková

+420 605 584 788bezdickova@ipvz.cz
Člen výboru

MUDr. David Halata

+420 731 826 557halatad@gmail.com
Členka výboru

MUDr. Kateřina Javorská

+420 777 709 291k1.javorska@gmail.com
Člen výboru

MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.

+420 724 306 124konstackys@seznam.cz
Členka výboru

MUDr. Astrid Matějková

+420 723 462 836astrid.matejkova@seznam.cz
Členka výboru

MUDr. Dana Moravčíková

+420 724 984 796dana.moravcikova@medicina.cz
Člen výboru

MUDr. Bohumil Skála, Ph.D., LLM

+420 603 279 219bohumil.skala@tiscali.cz
Člen výboru

MUDr. Petr Šonka

+420 775 328 303dr.sonka@post.cz
Členka výboru

MUDr. Sylva Táborská

+420 606 927 214mudrtaborska@gmail.com

Revizní komise SVL

Předsedkyně revizní komise

MUDr. Lenka Bilková

+420 723 470 778lenkabil@seznam.cz
Členka revizní komise

MUDr. Claudia Ondrušová, MBA

+420 605 406 868ondrusova@ordinace-hlucin.cz
Člen revizní komise

MUDr. Miloš Ponížil

+420 603 439 300milos.ponizil@centrum.cz

Krajští garanti

Jihočeský kraj

MUDr. David Bergman

+420 737 340 981david.bergmann@centrum.cz
Jihomoravský kraj

MUDr. Vladimír Marek

+420 605 537 751vldmrk@centrum.cz
Karlovarský kraj

MUDr. Petra Mestická

+420 777 017 334mesticka@volny.cz
Kraj Vysočina

MUDr. Jiří Havránek

+420 603 499 406havranek.j@email.cz
Královéhradecký kraj

MUDr. Ambrož Homola

+420 737 336 784homolaambroz@gmail.com
Liberecký kraj

MUDr. Jan Šindelář

+420 606 494 849ja.sin@volny.cz
Moravskoslezský kraj

MUDr. Josef Olšr

+420 602 647 044josef.olsr@seznam.cz
Olomoucký kraj

MUDr. Helena Stárková

+420 608 060 961starkova.h@seznam.cz
Pardubický kraj

MUDr. Astrid Matějková

+420 723 462 836astrid.matejkova@seznam.cz
Plzeňský kraj

MUDr. Rudolf Červený, Ph.D.

+420 777 238 582rudolfcerveny@seznam.cz
Ústecký kraj

MUDr. Šárka Drbalová

+420 777 299 834sarka.drbalova@seznam.cz
Zlínský kraj

MUDr. Jiří Horký

+420 571 110 519horky.pl@volny.cz

Praha a Středočeský kraj

MUDr. Cyril Mucha

+420 777 301 681 mucha@doktor-mucha.cz

MUDr. Pavel Brejník

+420 732 220 616 brejnik@sendme.cz

Krajští zástupci pro vzdělávání

Jihočeský kraj

MUDr. Ivo Petrášek

+420 775 432 905ivo.petrasek@mensa.cz
Jihomoravský kraj

MUDr. Lucie Rausová

+420 776 765 859ordinace@praktikbrno.cz
Karlovarský kraj

MUDr. Tereza Igazová

+420 608 103 471tereza.igazova@seznam.cz
Kraj Vysočina

MUDr. Michaela Petrová

+420 777 076 153petrova.mudr@seznam.cz
Královéhradecký kraj

MUDr. Kateřina Javorská

+420 777 709 291k1javorska@gmail.com
Liberecký kraj

MUDr. Zuzana Kofferová

+420 604 276 939zuzana.kofferova@seznam.cz
Moravskoslezský kraj

MUDr. Marcela Prokopová

+420 731 504 122tusilovska@volny.cz
Olomoucký kraj

MUDr. Jarmila Ševčíková

+420 607 920 953jarmilars@seznam.cz
Pardubický kraj

MUDr. Lenka Dejdarová

+420 724 264 569l.dejdarova@centrum.cz
Plzeňský kraj

MUDr. Lucie Šefrhansová

+420 608 694 094praktik.blovice@gmail.com
Ústecký kraj

MUDr. Martina Pokorná

+420 604 130 103martinapokorna74@gmail.com
Zlínský kraj

MUDr. David Halata

+420 731 826 557halatad@gmail.com

Praha a Středočeský kraj

MUDr. Jáchym Bednář (Praha)

+420 602 359 092 jachbed@seznam.cz

MUDr. Markéta Dyrhonová (Středočeský kraj)

+420 606 118 177 marketa.dyrhonova@gmail.com

Pracovní skupiny

DM sekce

MUDr. Igor Karen

+420 606 715 292igor.karen@seznam.cz
Pracovní skupina venkovského lékařství

MUDr. David Halata

+420 731 826 557halatad@gmail.com
Pracovní skupina pro ultrazvuk v primární péči

MUDr. Dušan Zhoř

+420 267 184 042svl@cls.cz
Pracovní skupina pro preventabilní onemocnění

MUDr. Kateřina Javorská

+420 777 709 291k1.javorska@gmail.com
Pracovní skupina pro IT

MUDr. Cyril Mucha

+420 777 301 681mucha@doktor-mucha.cz

Redakční rada časopisu Practicus

Šéfredaktor

MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.

+420 724 306 124konstackys@seznam.cz
Zástupkyně šéfredaktora

MUDr. Dana Moravčíková

+420 602 544 065dana.moravcikova@medicina.cz
Zástupkyně šéfredaktora

MUDr. Jana Vojtíšková

+420 724 352 400janav.doktor@volny.cz
Manažerka časopisu

Hana Čížková

+420 602 360 932seminare.svl@cls.cz
Člen redakční rady

MUDr. Norbert Král

+420 261 132 771norbert.kral@seznam.cz
Členka redakční rady

MUDr. Astrid Matějková

+420 723 462 836astrid.matejkova@seznam.cz

Další členové redakční rady

viz. Výbor SVL viz. Krajští garanti
Adresa redakce
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP (Practicus)

Sokolská 31, 120 00 Praha 2

+420 267 184 064www.practicus.eu

Centrum pro správu doporučených postupů (CPD-PL)

Adresa CPD-PL

CDP-PL, sekretariát SVL ČLS JEP
Sokolská 31
120 00 Praha 2

Předseda CPD-PL

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

+420 606 602 363byma@lfhk.cuni.cz
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací