Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Pracovní skupina pro IT

Činnosti a cíle

Pracovní skupina pro IT Společnosti všeobecného lékařství (SVL) je nově vzniklá skupina, která se specializuje na racionální rozvoj a propojení informačních technologií s potřebami a praxí všeobecných praktických lékařů.

Cíle a poslání:

  • Podpora IT ve všeobecném lékařství: Pracovní skupina se soustředí na zavádění a rozvoj IT technologií ve všeobecné lékařské praxi, tak aby se zvýšila efektivita, bezpečnost a kvalita péče o pacienty.
  • Vzdělávání: Snaží se poskytovat školení a vzdělávací materiály pro lékaře, připravovat odborná sdělení, praktické návody, doporučené postupy, tak aby mohly být IT efektivně využívány.
  • Komunikace a spolupráce: Snaží se poskytovat školení a vzdělávací materiály pro lékaře, připravovat odborná sdělení, praktické návody, doporučené postupy, tak aby mohly být IT efektivně využívány.
  • Komunikace a spolupráce: Pracovní skupina slouží jako komunikační platforma mezi lékaři, IT specialisty, státními úřady a dalšími zúčastněnými stranami.
  • Standardizace a interoperabilita: Pracuje na vytvoření standardů pro softwarová řešení tak, aby byla zajištěna jejich vzájemná kompatibilita a bezproblémová výměna dat.
  • Analýza potřeb: Skupina analyzuje potřeby všeobecných lékařů v oblasti IT a na základě toho navrhuje změny a inovace.
  • Zastupování zájmů:Zastupuje zájmy praktických lékařů v jednáních s výrobci IT, zdravotními pojišťovnami a státními institucemi.
  • Testování a hodnocení: Skupina testuje a připomínkuje nové IT produkty a služby a hodnotí je z pohledu jejich užitečnosti a efektivity pro lékařskou praxi.

Výzvy:

  • Ochrana dat: Jednou z klíčových výzev je zajistit ochranu a dostupnost aktuálních osobních a zdravotních dat pacientů v souladu s právními předpisy.

Z naší práce

Nenalezeny žádné aktuality

Více podobných článků

Organizační struktura

MUDr. Cyril Mucha

  • předseda pracovní skupiny pro IT

Staňte se členem Pracovní skupiny pro IT

Členy jsou především praktičtí lékaři, členi SVL ČLS JEP, kteří mají zájem o IT a chtějí se podílet na jeho rozvoji v lékařské praxi.

Chci se stát členem
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací