Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Pracovní skupina pro ultrazvuk v primární péči

Činnosti a cíle

Hlavním cílem této pracovní skupiny je vyvíjet maximální úsilí, aby vytvořila a podporovala vědecké, medicínské, kompetenční, vzdělávací i technické zázemí pro implementaci POCUS do všeobecného praktického lékařství a nabízí podporu a spolupráci všem dalším kolegům se zájmem o tuto metodu.

Point-of-Care ultrasonografie (POCUS) je metoda definováná jako cílené ultrasonografické vyšetření pacienta s akutním symptomem nebo syndromem prováděné a interpretované ošetřujícím zdravotníkem na místě, kde se právě pacient nachází, a s cílem zodpovědět specifickou diagnostickou, anebo terapeutickou otázku nebo usnadnit terapeutickou proceduru. Typicky je toto vyšetření prováděno neradiologem. POCUS není náhradou za obecné ultrasonografické vyšetření sonografistou, taktéž není tzv. bedside ultrazvukovým vyšetřením, které provádí např. intenzivista u pacienta na lůžku a nenahrazuje ani vyšetření ve specializované ambulanci (např. gynekologické, urologické). POCUS vede k rychlejšímu a přesnějšímu stanovení diagnózy, rychlejšímu a přesnějšímu nastavení terapie, zlepšuje časovou i místní dostupnost ultrazvukového vyšetření. Hlavní sledovaný přínos je pak především ve změně směřování pacienta v rámci systému zdravotní péče.

Využití Point-of-Care diagnostických metod včetně Point-of-Care ultrasonografie (POCUS) je jasnou součástí mezinárodní trendu v primární péči orientované na pacienta a narůstajících kompetencí všeobecných praktických lékařů. Publikované údaje ukazují, že lékaři neradiologové včetně praktických lékařů jsou schopni po relativně krátkém nácviku samostatně provádět POCUS vyšetření s vysokou spolehlivostí. Implementace POCUS vede ke zvýšení efektivity i bezpečnosti primární péče, v celkovém pohledu může snížit náklady na poskytovanou péči.

Projekt POCUS iGP - Point-of-Care Ultrasound Implementation in General Practice

Cílem projektu je zmapování současné situace v používání POCUS v ordinacích VPL v ČR, definování rozsahu prováděných vyšetření v ordinacích primární péče, definování vzdělávacího curricula, založení vzdělávací školy pro VPL, zahájení jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradě výkonů a v neposlední řadě podpora VPL při zavádění POCUS do jejich ordinací. Součástí projektu je organizace klinických studií popisujících implementaci POCUS ve VPL.

Z naší práce

Nenalezeny žádné aktuality

Více podobných článků

Organizační struktura

MUDr. Dušan Zhoř

  • předseda Pracovní skupiny pro ultrazvuk v primární péči SVL ČLS JEP

MUDr. David Halata

  • místopředseda Pracovní skupiny pro ultrazvuk v primární péči SVL ČLS JEP

doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

  • odborný garant

Partneři

Staňte se členem Pracovní skupiny pro ultrazvuk v primární péči

Za členství se neplatí žádné poplatky, její činnost bude zajištěna z prostředků SVL ČLS JEP.

Chci se stát členem
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací