Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Pracovní skupina venkovského lékařství

Činnosti a cíle

Hlavním cílem této odborné pracovní skupiny je zajistit dostupnou kvalitní zdravotní péči lidem žijícím na venkově a profesní potřeby těch, kteří tuto péči poskytují.

Venkovské lékařství představuje dle dostupných dat cca 30 - 50 % všech praxí všeobecných praktických lékařů v ČR. Z lékařského pohledu je všeobecná úroveň zdraví venkovské populace nižší než u městské populace. Obzvláště dostupnost kvalitní lékařské péče pro skupiny se zvláštními potřebami (ženy, starší lidé, menšiny, tělesně postižení) je ve venkovských oblastech výrazně snížena. Na rozdíl od nemocnic ve velkých městech, rozsah poskytované péče v malých nemocnicích trvale klesá. Venkovští všeobecní praktičtí lékaři vycházejí ze stejných kořenů, přípravy, náplně odboru, poskytují péči dle stejných odborných doporučených postupů, ale praktická náplň jejich práce je pod tlakem okolností často rozdílná.

Našimi dalšími cíly jsou:

 • vznik, podpora a rozvoj vědeckého výzkumu na venkově
 • podpora sdílení informací, dovedností a zkušeností a rozvíjení multidisciplinární aktivity a týmové práce
 • inovace a využití moderních technologií
 • podpora zdraví a zdravého životního stylu
 • boj proti rozdílnostem v dostupnosti zdravotní péče a dostupnosti zdraví
 • podpora života ve zdravých komunitách, společensky udržitelného modelu venkovského způsobu života
 • rozvíjení zdravotní péče orientované na pacienta
 • rozvíjení profesně kvalitní venkovské praxe
 • kontakt se zahraničními organizacemi venkovského lékařství (EURIPA, WWPRP,…)
 • vytvoření vazeb s dalšími venkovskými organizacemi mimo všeobecné praktické lékařství s cílem podpořit rozvoj venkovských komunit
 • podpora atraktivity venkova pro mladé praktické lékaře

Z naší práce

Nenalezeny žádné aktuality

Více podobných článků

Organizační struktura

MUDr. David Halata

 • předseda Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP
 • zástupce EURIPA

MUDr. Karel Janík

 • čestný předseda Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP

MUDr. Jan Kovář

 • zástupce předsedy Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP
 • zástupce EQUiP

MUDr. Cyril Mucha

 • člen vedení Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP
 • zástupce ÚVL 1. LF UK

MUDr. Kateřina Javorská

 • člen vedení Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP
 • zástupce EURACT

MUDr. Dušan Zhoř

 • člen vedení Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP

Partneři

Staňte se členem Pracovní skupiny venkovského lékařství

Členem Pracovní skupiny venkovského lékařství se může stát každý venkovský lékař, každý lékař se zájmem o další rozvoj venkovského lékařství, společnost či profesní organizace zabývající se problematikou venkova. Za členství se neplatí žádné poplatky, její činnost bude zajištěna z prostředků SVL ČLS JEP.

Chci se stát členem
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací