Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Doporučené postupy

Společnost všeobecného lékařství zpracovává garantované doporučené postupy, o které se můžete opírat ve vaší odborné praxi.

Časopis Practicus

Practicus je odborný měsíčník, kde přinášíme nejnovější poznatky a shrnujeme aktuální dění ze společnosti všeobecných lékařek a lékařů.

Odborné pracovní skupiny SVL

SVL sdružuje několik odborných pracovních skupin, s cílem zkvalitnit primární péči napříč Českou republikou. Skupiny se aktivně angažují v tématech jako jsou dostupnost lékařské péče, rozvoj lékařských kompetencí, vzdělávání, podpora vědeckého výzkumu či multidisciplinární týmové spolupráce.

O skupinách

Proč se stát členem SVL?

Členství v SVL poskytuje praktickým lékařům jedinečný přístup k nejaktuálnějším informacím v oboru Všeobecné lékařství, prostřednictvím Doporučených postupů, pravidelného časopisu Practicus i široké škály webinářů, seminářů a konferencí. Členové SVL navíc mají možnost podílet se na rozvoji oboru spoluprací na projektech různých pracovní skupin.

Přihláška do SVL
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací