Vstup do interní sekce

Ustavení centra pro správu doporučených postupů pro praktické lékaře (CDP-PL)

Výbor společnosti všeobecného lékařství na své schůzi dne 13 .4. 2004 se shodl na ustavení Centra pro správu doporučených postupů pro praktické lékaře (dále CDP-PL), jako orgánu SVL ČLS JEP.

Úkolem centra je kontinuální systematická správa doporučených postupů pro praktické lékaře a to ve spolupráci s výborem SVL ČLS JEP a předsednictvem ČLS JEP

CDP-PL bude vykonávat následující činnosti:

 • Evidence DP vytvořených a určených pro praktické lékaře
 • Identifikace a výběr námětů pro tvorbu a aktualizaci DP
 • Schvalování projektů tvorby a aktualizace DP
 • Schvalování výsledných DP pro praktické lékaře (Clearing house)
 • Zajišťování oponentury a event. pilotních programů
 • Implementační program DP (edukace, publikace, distribuce)
 • Vyhodnocování DP a efektu jeho implementace (indikátory a kritéria)
 • Zajišťování zpětné vazby od praktických lékařů
 • Propojení s partnery (sekretariát ČLS, výbory ostatních odborných společností, ČLK, MZ ČR, Centrum kvality SZÚ, pojišťovny, lékařské školy, IPVZ)
 • Přístup do odborných mezinárodních databází
 • Mezinárodní vztahy
 • Cyklické ověřování metodiky správy DP
 • Prezentační činnost

CDP-PL vytvořila pro účely tvorby doporučených postupů metodické pokyny.

Financování centra a projektů.
Centrum je rozpočtovou kapitolou SVL (ČLS JEP)
Platby za provoz centra (nájem, práce, administrativní síla) vyplývají z pravidel odměňování v SVL v rámci pravidel ČLS JEP

Zdroje:

 • grantové prostředky
 • sponzorské prostředky
 • prostředky SVL

Účast sponzorů.
Sponzorské prostředky mohou být přijaty obecně na činnost centra nebo na konkrétní projekt buď cestou ČLS, nebo ve spolupráci s Nadačním Fondem Praktik.
Sponzor může technicky podporovat projekt tvorby DP, nesmí však zasahovat do odborných záležitostí ani prosazovat svou vůli při výběru členů projektového týmu.
Na vlastním výtisku DP nebo souboru DP nesmí být reklamy, možná je formulace na zadní straně tiskoviny: Tato publikace vznikla za podpory firmy……
Sponzor se bude moci podílet na distribuci DP a participovat na edukačních aktivitách.

Účast jiných odborných společností
Partnerem pro CDP-PL při tvorbě DP jsou významní představitelé jiných odborných společností. Tím je zajištěna odborná podpora DP i od příslušných partnerských odborných společností.

Návrhy na projekty tvorby nebo aktualizace DP lze podávat průběžně na adresu: CDP-PL, sekretariát SVL ČLS JEP, U Hranic 16, 100 00 Praha 10. Žádost o podání projektu zájemcům na požádání pošle sekretariát SVL.

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
předseda SVL ČLS JEP


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP