Vstup do interní sekce

DM SEKCE SVL ČLS JEP

Zde bude 1.6. 2020 od 17.00 probíhat přímý přenos virtuálního sympozia Gliptiny v primární péči u příležitosti jejich uvolnění do primární péče od 1.6. 2020 v ČR.

Okno přímého přenosu bude aktivní cca 20 minut před zahájením.

Pokud jste se ještě nepřihlásili a máte o účast zájem, předregistrujte se ZDE.
Pozvánka ke stažení ZDE.

logo Mylan

 


 

Sekce péče o pacienty s diabetem mellitem 2. typu v primární péči SVL ČLS JEP
(DM SEKCE - pracovní skupina SVL ČLS JEP)

 

Cíle a náplň činnosti:

Diabetes mellitus je název heterogenní skupiny nemocí, jejichž společným znakem je hyperglykémie (zvýšená hladina krevního cukru). Diabetes mellitus 1. typu postihuje asi 5–10 procent ze všech nemocných, je charakterizován ztrátou schopnosti tvořit vlastní inzulín, proto jsou tito nemocní doživotně odkázáni na léčbu inzulínem. Diabetes mellitus 2. typu postihuje okolo 90–95 procent nemocných. K 31. 12. 2011 bylo v ČR dispenzarizováno přes 825 382 pacientů s diabetem. Každý rok je v průměru nově zjištěn diabetes u 55 000 osob, každý rok zemře v průměru 22 000 osob. Protože diabetes mellitus 2. typu vzniká a vyvíjí se pozvolna, lze kvalifikovaně odhadnout, že v ČR je současně 250 000 osob, u nichž již diabetes vznikl, ale nebyl ještě rozpoznán.

Vytvoření předpokladů pro kvalitní, odborně vedenou a kontrolovanou terapii diabetu má přínos především medicínský, ale také etický, sociální i ekonomický. Zásadní do budoucna bude role primární péče. Účinná komplexní terapie snižuje riziko komplikací, zlepšuje proto kvalitu života a snižuje náklady na léčbu komplikací stejně jako indukované náklady sociální. Z uvedených důvodů byla na výborové schůzi SVL ČLS JEP dne 8. 1. 2013 založena DM SEKCE SVL ČLS JEP a jmenováno její vedení.

Organizace a systém péče o pacienty s diabetes mellitus v ČR:

  • Ordinace všeobecných praktických lékařů (dále jen „VPL“) a internistů
  • Diabetologické ambulance
  • Diabetologická centra

Ordinace VPL. Nejdůležitějšími úkoly VPL jsou prevence vzniku diabetu 2. typu, identifikace pacientů s vysokým rizikem vzniku diabetu 2. typu a včasné stanovení diagnózy diabetu, dále je to rozhodnutí o zahájení léčby nebo předání do dispenzární péče a léčba nekomplikovaných pacientů s diabetem 2. typu s možností konzultace ve spádové diabetologické ordinaci. Řada nemocných s diabetem trpí celou řadou dalších přidružených onemocnění. Některá z nich jsou komplikací diabetu, některá probíhají na diabetu zcela nebo částečně nezávisle. Tito nemocní bývají polymorbidní a komplikovaní. Pokud péče o ně přesahuje rámec všeobecného lékařství, je vhodná spolupráce s internisty, diabetology, event. jinými specialisty.

Cílem činnosti pracovní skupiny je podpora zapojení VPL do LPP o tyto pacienty a jejich vybavení příslušnými kompetencemi. Je nezbytné, aby byli nemocní s diabetem včas diagnostikováni a mohli být komplexně intenzivně léčeni bez stávajících preskripčních omezení, aby nedocházelo k diskriminaci pacientů s tímto onemocněním, podle toho jakou ambulanci navštěvují a došlo i prohloubení mezioborové spolupráce a spolupráce s edukačními centry v péči o pacienty s DM.

Prostředkem k tomuto je v rámci pracovní skupiny DM SEKCE propojení VPL pečujících o pac. s DM 2. typu, vzájemná edukace v rámci akcí SVL ČLS JEP, založení pravidelné odborné rubriky v časopise Practicus, podíl na vědeckých projektech, podpora jednání se ZP o úpravě kompetencí apod. K uvedenému bude založen e-adresář a členům pracovní skupiny, kde budou pravidelně zasílány materiály o LPP DM 2. typu v primární péči a o jejím vývoji. Za členství se neplatí žádné poplatky a její činnost bude zajištěna z prostředků SVL ČLS JEP.

Organizační struktura:

MUDr. Igor Karen - vedoucí DM SEKCE SVL ČLS JEP
Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. - zástupce vedoucího DM SEKCE SVL ČLS JEP
MUDr. Zdeněk Hamouz - člen vedení DM SEKCE SVL ČLS JEP (pro Čechy)
MUDr. Dana Moravčíková - člen vedení DM SEKCE SVL ČLS JEP (pro Moravu)
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. - člen vedení DM SEKCE SVL ČLS JEP
MUDr. Petr Šonka - člen vedení DM SEKCE SVL ČLS JEP

Kontakty: svl@svl.cz, tel.: 267 184 042, fax: 267 184 041

Přihláška do sekce


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP