Vstup do interní sekce

DM SEKCE SVL ČLS JEP

„Upozornění na přerušení uvádění léčivého přípravku MINIDIAB na český trh s platností od 6. 12. 2021. Předpokládaný termín obnovení uvádění léčivého přípravku na trh je v týdnu od 13. 1. 2021.

Pfizer, spol. s r.o.“


Digitalizované sympozium
Gliptiny v primární péči

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

u příležitosti uvolnění skupiny DPP-4 inhibitorů (gliptinů) k 1. 6. 2020 pro primární péči v ČR vás srdečně zveme na digitalizované sympozium „Gliptiny v primární péči“ akreditované ČLK. Toto videosympozium obsahuje sérii 3 přednášek Prof. MUDr. Michala Vrablika, PhD. , Doc. MUDr. Aleny Šmahelové, PhD. a MUDr. Igora Karena.

Po zhlédnutí přednášek a vyplnění krátkého testu obdržíte certifikát s 2 kredity.

Za společnost MUDr. Igor Karen, předseda sekce Diabetes mellitus Společnosti všeobecného lékařství ČLK JEP., Prof. MUDr. Michal Vrablik, PhD., Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD.


Odborný garant projektu MUDr. Igor Karen
vedoucí DM SEKCE SVL ČLS JEP

Videopřednášky jsou zařazeny do programu kontinuálního vzdělávání lékařů č. 60408 a je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Po úspěšném absolvování testu získáváte certifikát ČLK se 2 kredity.

Sympozium je aktivní do 15. 6. 2021
 

Jak snížit KV riziko u pacientů s DM2T
Prof. MUDr. Michal Vrablik, PhD.

 

Diabetes mellitus a gliptiny
Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD.

 

Doporučený postup diabetes mellitus verze 2020, náplň dispenzární prohlídky
MUDr. Igor Karen

 

Pro získání certifikátu ČLK můžete nyní přistoupit k vyplnění testu 21 otázek, každá má 3 možnosti odpovědí a jedna je správná. Při úspěšném absolvování (80 % správných odpovědí a více) se automaticky vygeneruje certifikát ČLK s 2 body do systému celoživotního vzdělávání a můžete si ho stáhnout do Vašeho počítače. Při neúspěšném vyplnění je možné test znovu vyplnit 14 dní po posledním pokusu. Přednášky jsou Vám stále k dispozici.

Vstup na registraci, test a získání certifikátu ČLK


Záznam přímého přenosu sympozia Gliptiny v primární péči z 1.6.2020.

Účastníkům zašleme certifikát ČLK a SVL do středy 3.6.2020. Připravujeme možnost získat certifikát ČLK ze záznamu.

Kontakt na organizátora Veronika Slámová, mobil – +420 733 768 059, veronika.slamova@forinel.eu.

 

 

logo Mylan


Sekce péče o pacienty s diabetem mellitem 2. typu v primární péči SVL ČLS JEP
(DM SEKCE - pracovní skupina SVL ČLS JEP)

 

Cíle a náplň činnosti:

Diabetes mellitus je název heterogenní skupiny nemocí, jejichž společným znakem je hyperglykémie (zvýšená hladina krevního cukru). Diabetes mellitus 1. typu postihuje asi 5–10 procent ze všech nemocných, je charakterizován ztrátou schopnosti tvořit vlastní inzulín, proto jsou tito nemocní doživotně odkázáni na léčbu inzulínem. Diabetes mellitus 2. typu postihuje okolo 90–95 procent nemocných. K 31. 12. 2011 bylo v ČR dispenzarizováno přes 825 382 pacientů s diabetem. Každý rok je v průměru nově zjištěn diabetes u 55 000 osob, každý rok zemře v průměru 22 000 osob. Protože diabetes mellitus 2. typu vzniká a vyvíjí se pozvolna, lze kvalifikovaně odhadnout, že v ČR je současně 250 000 osob, u nichž již diabetes vznikl, ale nebyl ještě rozpoznán.

Vytvoření předpokladů pro kvalitní, odborně vedenou a kontrolovanou terapii diabetu má přínos především medicínský, ale také etický, sociální i ekonomický. Zásadní do budoucna bude role primární péče. Účinná komplexní terapie snižuje riziko komplikací, zlepšuje proto kvalitu života a snižuje náklady na léčbu komplikací stejně jako indukované náklady sociální. Z uvedených důvodů byla na výborové schůzi SVL ČLS JEP dne 8. 1. 2013 založena DM SEKCE SVL ČLS JEP a jmenováno její vedení.

Organizace a systém péče o pacienty s diabetes mellitus v ČR:

  • Ordinace všeobecných praktických lékařů (dále jen „VPL“) a internistů
  • Diabetologické ambulance
  • Diabetologická centra

Ordinace VPL. Nejdůležitějšími úkoly VPL jsou prevence vzniku diabetu 2. typu, identifikace pacientů s vysokým rizikem vzniku diabetu 2. typu a včasné stanovení diagnózy diabetu, dále je to rozhodnutí o zahájení léčby nebo předání do dispenzární péče a léčba nekomplikovaných pacientů s diabetem 2. typu s možností konzultace ve spádové diabetologické ordinaci. Řada nemocných s diabetem trpí celou řadou dalších přidružených onemocnění. Některá z nich jsou komplikací diabetu, některá probíhají na diabetu zcela nebo částečně nezávisle. Tito nemocní bývají polymorbidní a komplikovaní. Pokud péče o ně přesahuje rámec všeobecného lékařství, je vhodná spolupráce s internisty, diabetology, event. jinými specialisty.

Cílem činnosti pracovní skupiny je podpora zapojení VPL do LPP o tyto pacienty a jejich vybavení příslušnými kompetencemi. Je nezbytné, aby byli nemocní s diabetem včas diagnostikováni a mohli být komplexně intenzivně léčeni bez stávajících preskripčních omezení, aby nedocházelo k diskriminaci pacientů s tímto onemocněním, podle toho jakou ambulanci navštěvují a došlo i prohloubení mezioborové spolupráce a spolupráce s edukačními centry v péči o pacienty s DM.

Prostředkem k tomuto je v rámci pracovní skupiny DM SEKCE propojení VPL pečujících o pac. s DM 2. typu, vzájemná edukace v rámci akcí SVL ČLS JEP, založení pravidelné odborné rubriky v časopise Practicus, podíl na vědeckých projektech, podpora jednání se ZP o úpravě kompetencí apod. K uvedenému bude založen e-adresář a členům pracovní skupiny, kde budou pravidelně zasílány materiály o LPP DM 2. typu v primární péči a o jejím vývoji. Za členství se neplatí žádné poplatky a její činnost bude zajištěna z prostředků SVL ČLS JEP.

Organizační struktura:

MUDr. Igor Karen - vedoucí DM SEKCE SVL ČLS JEP
Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. - zástupce vedoucího DM SEKCE SVL ČLS JEP
MUDr. Zdeněk Hamouz - člen vedení DM SEKCE SVL ČLS JEP (pro Čechy)
MUDr. Dana Moravčíková - člen vedení DM SEKCE SVL ČLS JEP (pro Moravu)
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. - člen vedení DM SEKCE SVL ČLS JEP
MUDr. Petr Šonka - člen vedení DM SEKCE SVL ČLS JEP

Kontakty: svl@svl.cz, tel.: 267 184 042, 267 184 041

Přihláška do sekce

 


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP