Vstup do interní sekce

Pracovní skupina pro preventabilní onemocnění

Pracovní skupina pro preventabilní onemocnění v rámci SVL ČLS JEP vznikla jako důsledek potřeby celkového zlepšení zdravotního stavu populace ČR a snižování výskytu nemocí i předčasných úmrtí, kterým lze předcházet. Délka života ve zdraví je v ČR výrazně nižší než v jiných vyspělých státech a je rozdílná i podle pohlaví, což přináší sníženou kvalitu života a nakonec i zvýšené náklady na zdravotní služby.

Hlavním cílem aktivit pracovní skupiny je prodloužení života pacientů prožitého ve zdraví, identifikace individuálních rizik nemocí jedince a jejich významné snížení. Aktuální zdravotní rizika pro obyvatele ČR i jedince definovány WHO jsou kouření tabáku, nárůst nadváhy a obezity, pokles pohybové aktivity a fyzické kondice, nesprávné stravovací návyky a nezdravý životní styl.

Náplň činnosti vychází z výše uvedených cílů a rizik:

  • realizace odvykání kouření na tabáku v primární péči – léčba závislosti na tabáku
  • snižování nadváhy a obezity pacientů v primární péči – léčba obezity
  • navyšování fyzické kondice pacientů – edukace pohybové aktivity
  • zlepšení stravovacích návyků - motivace ke zdravému životnímu stylu

Důsledkem bude zlepšení životní pohody a kvality života lidí, zvýšení produktivity práce, snížení nákladů na zdravotní služby a prodloužení života prožitého ve zdraví.

V aktivitách pracovní skupiny bude i podíl na výzkumných a vědeckých projektech, vzájemná edukace v rámci akcí SVL ČLS JEP, podpora jednání se zdravotními pojišťovnami o úpravě kompetencí VPL včetně zavedení nových kódů v primární péči do seznamu výkonů.

Členem Pracovní skupiny pro preventabilní onemocnění se může stát každý lékař (člen SVL) se zájmem o tuto problematiku. Její činnost je zajištěna z prostředků SVL ČLS JEP.
ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP