Výběrové řízení na rezidenční místo

Doktor Brno s.r.o.
*Název a adresa vyhlašovatele s rezidečním místem*
 
1.rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařství
Seznam rezidenčních míst včetně oboru specializačního vzdělávání
 
5.7.2019
28.7.2019
www.svl.cz a www.splcr.cz
*Lhůta pro podání přihlášek - nesmí být kratší než 15 pracovních dní od dne vyhlášení
 
Masarykova 31
602 00
*Místo pro podání přihlášek *PSČ
dybova@doktorbrno.cz
+420731412327
*Email *Telefon

Přílohy

Kriteria pro hodnocení uchazeče:
a) zájem o práci v oboru VPL 1-10 bodů
b) zájem o výkon povolání v daném regionu 1-10 bodů
c) předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL 1-10 bodů
d) komunikační schopnosti 1-10 bodů
Celkem: 4-40 bodů
 
Způsob hodnocení:
PODPRŮMĚRNÉ hodnocení 1-3 body - PRŮMĚRNÉ hodnocení 4-6 bodů - NADPRŮMĚRNÉ hodnocení 7-10 bodů
Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 - maximum 40 bodů)
 
Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k příhlášce:
1) Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
2) Osobní dotazník rezidenta
3) Potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
4) Kopie dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal)
5) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
6) Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
7) Přehled odborné praxe

Souhlasím s uveřejněním na www.svl.cz a www.splcr.cz a v dalších mediích a se zpracováním a uchovávaním údajů pro zabezpečení komunikace mezi mnou a SVL ČLS JEP, SPL ČR a pro potřeby AK VPL MZ ČR. Kliknutím na ikonu odeslat bude tento formulář automaticky odeslán na následující adresy: Jiri.Moravek@mzcr.cz, svl@cls.cz, spl@zdravotnictvi.cz . O datu konání výběrového řízení informujte MZ ČR i písemně: Vytiskněte formulář a zašlete na Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2 Odbor VPL – Výběrové řízení RM


Brno
 
05.07.2019
 
Ing. Ivan Dyba
*Místo   *Datum   *Podpis
* Položky takto označené jsou povinné.

Vytisknout stránku