Vstup do interní sekce

ESCP Symposium 2022

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, 

v polovině října 2022 proběhne v Praze v hotelu Olšanka (18. - 21. 10. 2022) 

50. evropský kongres klinické farmacie ESCP na téma Polyfarmakoterapie a stárnutí-  vysoce individualizovaná, interprofesionální péče zaměřená na pacienta“ (viz www.escp2022prague.org). 

Zveme Vás srdečně na afiliovaná národní sympozia tohoto kongresu organizovaná v odpoledních hodinách pro české účastníky, kteří se z časových nebo finančních důvodů nemohou zúčastnit celé evropské akce. Jedná se o Sympozia pořádaná 

Dne 19. 10. 2022 (přednášky v čj, simultánnní překlad do aj)

Sympozium I: 13:30-15:30 

"Legislativní cesty k prosazení plně hrazených pozic klinických farmaceutů v akutní a ambulantní péči v České republice"- národní sympozium organizované s účastí zástupců odborných společností klinické farmacie ze zemí střední a východní Evropy, Evropského ředitelství pro kvalitu léčiv a zdravotní péči Evropské rady a Age Platform Europe 

Sympozium II: 16:00-18:00  

"Péče o geriatrické pacienty v České republice a spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů, geriatrů a praktických lékařů v různých prostředích zdravotní péče"- sympozium organizované ve spolupráci klinicko-farmaceutických platforem s Českou geriatrickou a gerontologickou společností a s účastí zástupců praktických lékařů a lékařů paliativní medicíny.

Dne 20. 10. 2022 (pouze v aj)

13:30-15:30 Sympozium evropského projektu I-CARE4OLD Horizont 2020 

16:00-18:00 Sympozium evropského projektu EuroAgeism Horizont 2020 

Účast na sympoziích je zpoplatněna částkou 25 EUR (=630 Kč)/1 sympozium a předregistrace je nutná, kapacita sálu je omezena na 100 účastníků. Informace k registracím naleznete na: https://www.faf.cuni.cz/UCKF/ESCP-Symposiums/.

Děkujeme za Vaši spolupráci

a těšíme se na shledání s Vámi!

S pozdravem,

doc. PharmDr. Daniela Fialová, PhD.
Vedoucí UCKF- Univerzitního centra klinické farmacie FaF UK
a přípravných výborů 50. evropského kongresu ESCP v Praze


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP