Vstup do interní sekce

XXII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 18.-19.5.2015

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU – KONEČNÁ VERZE

(Aktualizovaná verze ke dni 30. dubna 2015)

 

SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí)

 

Pondělí 18. května

09.00 – 09.15 Zahájení

09.15 – 10.45 1. PROGRAMOVÝ BLOK
Téma: Komplikace anastomóz GIT – horní GIT
Předsedající:  Krška Z., Kothaj P., Loveček M.

Komplikace střevních anastomóz
Kothaj P.
FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, SR

Časné a pozdní komplikace ruční a polomechanické staplerové nitrohrudní ezofagogastrické anastomozy
Haruštiak T., Pazdro A., Šnajdauf M., Lischke R.
III. chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol, Praha

Komplikace anastomóz po resekčních výkonech na jícnu a žaludku
Vrba R.1/, Neoral Č.1/ , Aujeský R.1/, Stašek M.1/, Vomáčková K.1/ , Černá M.2/
1/ I. chirurgická klinika FN Olomouc
2/ Radiologická klinika FN Olomouc

Totální gastrektomie a rizikové faktory dehiscence anastomózy
Pazdro A., Šnajdauf M., Haruštiak T., Pafko P., Lischke R.
III. chirurgická klinika 1. LF UK Praha a FN Motol

Vliv pankreatojejunální anastomózy na morbiditu, mortalitu a délku hospitalizace u

vývodového karcinomu hlavy pankreatu

Loveček M., Skalický P., Klos D., Neoral Č., Havlík R.

I. chirurgická klinika FN Olomouc

Zánětlivé komplikace a pankreatická píštěl u nemocných podstupujících

pankreatoduodenektomii

Skalický P., Loveček M., Tesaříková J., Lovečková Y., Kolář M., Havlík R., Neoral Č.

I. chirurgická klinika FNOL a LF UP Olomouc

Biliární leak a jeho řešení po HJA pro poranění žlučových cest

Malý T., Loveček M., Skalický P., Klos D., Havlík R., Neoral Č., Köcher M., Černá M.

I. chirurgická klinika, Radiologická klinika FN Olomouc

10.45 – 11.00 Přestávka skávou

11.00 – 12.10 2. PROGRAMOVÝ BLOK

Téma: Komplikace anastomóz GIT – dolní GIT a pooperační peritonitida

Předsedající: Ulrych J., Adámková V.

Post-operative peritonitis

Sartelli M.

Department of Surgery, Macerata Hospital, Italy

Specifika pooperační peritonitidy zpohledu mikrobiologa

Adámková V.

 

Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1. LF UK a VFN, Praha

Biochemická diagnostika pacientů s peritonitidou

Brodská H.

ULBLD 1. LF UK a VFN, Praha

 

Komplikace kolorektálních anastomóz, onkologické výsledky

Levý M., Trubač M., Pevná P., Jaremenko P., Šimša J.

 

Chirurgická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

Řešení leaku po robotické LAR

Rejholec J., Moravík J., Maleček R., Tschakert D.

 

Centrum robotické chirurgie KZ Ústí n. L., Chirurgické oddělení nemocnice Děčín o.z.

 

12.10 – 13.00 Přestávka naoběd

 

13.00 – 14.15 3. PROGRAMOVÝ BLOK

Téma: Chirurgická onemocnění tenkého střeva

Předsedající: Oliverius M., Kasalický M., Lukáš K.

Nádory tenkého střeva

Krška Z., Hoskovec D., Ulrych J., Škrha J., Šváb J.

 

I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

 

Transplantace tenkého střeva

 

Oliverius M.

 

Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha

 

Problematika Crohnovy choroby tenkého střeva

Lukáš K.

 

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

 

Laparoskopicky asistované intestinální resekce u nemocných snespecifickými

střevními záněty

Kasalický M.1,2/, Koblihová E.1/, Kalvach J.1/, Lukáš M.3/

 

1/ Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN v Praze

 

2/ Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita, Trnava

 

3/ ISCARE, Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, Praha

 

Konsiliární chirurgické řešení komplikací anastomóz a iatrogenního poranění tenkého střeva

Klos D., Halama J., Skalický P., Loveček M., Neoral Č.

 

I. chirurgická klinika FN a LF UP, Olomouc

 

14.15 – 14.30 Přestávka skávou

14.30 – 15.30 4. PROGRAMOVÝ BLOK

Sponzorované firemní přednášky

Předsedající:

Erivedge – průlom v léčbě lokálně pokročilých forem basaliomu

Nováková L.

Přednáška je podporovaná firmou Roche

Maligní melanom a nové možnosti jeho léčby

Nováková L.

 

Přednáška je podporovaná firmou Roche

 

Novinky vkomplexním pojištění lékařů od Pojišťovny VZP, a.s.
Kovalčíková J.
Přednáška je podporována VZP

15.30 – 15.45 Přestávka skávou

15.30 – 17.00 5. PROGRAMOVÝ BLOK

Téma: Kožní nádory – komplexní interdisciplinární pohled

Předsedající: Krajsová I., Šuk J.

Maligní melanom zpohledu dermatologa
Krajsová I.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Elektivní a terapeutická exenterace inguiny u maligního melanomu

Šuk J.1/, Schwarzbacherová I.1/, Staňková Š.1/, Kimleová K.1/, Krajsová I.2/, Šuková T.2/

1/ I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

2/ Dermatovenerologická klinika VFN, Praha

Plastický chirurg u rozsáhlých kožních nádorů

Staňková Š.

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Kožní nádory – přehled a základní problematika

Kimleová K.1/, Krajsová I.2/

1/ I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

2/ Dermatovenerologická klinika VFN, Praha

19.30 Společenská večeře s programem

Úterý 19. května

08.30 – 10.00 6. PROGRAMOVÝ BLOK

Téma: Sportovní úrazy

Předsedající: Třeška V., Höschlová K., Burget F.

Horská letecká záchrana v alpských lyžařských střediscích

Höschlová K.

ZZS Libereckého kraje a Centre Medical + Mt.Blanc Helicopteres Avoriaz

Poranění periferních cév

Třeška V., Moláček J., Čertík B., Houdek K.

Chirurgická klinika FN Plzeň

Ortostatický šok u pacientů po dlouhodobém visu v sedacím úvazu

Burget F.

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Sportovní poranění jater na Chirurgické klinice FN Plzeň 2010 – 2014

Fichtl J.1/, Třeška V.1/, Skalický T.1/, Liška V.1/, Tupý R.2/

1/Chirurgická klinika FN Plzeň

2/Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

Septické komplikace u nitrohrudních poranění

Vyhnánek F., Jírava D., Očadlík M.

Chirurgická klinika 3. LF UK, Praha

Závažná cévní poranění v souvislosti se sportovními aktivitami

Moláček J., Třeška V., Čertík B., Šulc R., Houdek K., Baxa J., Duras P.

Chirurgická klinika FN v Plzni

Aktuální zranění na halovém mistrovství světa v ledním hokeji 2015

Baňař P., Matek J.

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

10.00 – 10.15 Přestávka skávou

10.15 – 10.45 7. PROGRAMOVÝ BLOK

Sponzorované firemní přednášky

Předsedající:

Aktuální arsenál hemostatik

Škaryd A.

Chirurgické centrum, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Přednáška je podporovaná firmou Baxter Czech

10.50 – 11.50 8. PROGRAMOVÝ BLOK

Téma: Komoce mozku – interdisciplinární pohled – round table

Předsedající: Zeman M., Plas J., Růžička E., Klener J., Džupinková M.

Panelová diskuze na téma komoce mozková za přítomnosti obecného chirurga,

neurochirurga, neurologa, právníka

Úvod:

Commotio cerebri, současný náhled.

Doc. MUDr. Ing Jaroslav Plas, CSc

Neurochirurgická klinika ÚVN a 1.LF UK, Praha

Commotio cerebri- pohled neurologa

Prof. MUDr.Evžen Růžička, DrSc

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Commotio cerebri- stanovisko neurochirurga

Prim. MUDr.Klener Jan PhD, MUDr.Tomáš Robert

Neurochirurgické odd. Nemocnice Na Homolce Praha

Forenzní přístup khodnocení závažnosti difuzního poranění mozku

Vajtr D.1/, Matek J.2/

1/Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN vPraze

2/I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN vPraze

Otřes mozku zpohledu právníka

Džupinková M.

Všeobecná fakultní nemocnice

Ambulantní neurorehabilitace

Lippert-Grüner M., Maršálková A.

Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK v Praze

11.50 – 12.00 Přestávka skávou

12.00 – 13.00 9. PROGRAMOVÝ BLOK

Téma: Varia

Předsedající: Ulrych J., Kraus J.

Kritické místo cyklodopravy vPraze

Kraus J., Kudrna K., Burget F.

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN vPraze

Liečba zlomenín distálneho rádia 23-C podľa AO – naše skúsenosti

Fábry V., Krempaský M., Ridoško J.

Odd. úrazovej chirurgie FN Trenčín, Slovenská republika

Poranění Achillovy šlachy – lze léčit konzervativně?

Foltán O.

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Uzávěr laparotomie podle evidence based medicine

East B.1/, Muysoms F.2/, Hoch J.1/

1/Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika

2/Surgery department AZ Maria Middelares Hospital, Ghent, Belgie

Infarkt sleziny – raritní náhlá příhoda břišní

Sirový M., Pospíšil J., Jurčinová D.

Chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Jičín

Open abdomen jako následek anastomotické komplikace na trávicím traktu –

kazuistiky

Bébarová L., Stašek M., Řezáč T., Klementa I., Neoral Č.

I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

13.00 – 13.10 Zhodnocení a závěr kongresu

Krška Z.


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP