Vstup do interní sekce

Zprávy

(3.12.2011)

Tisková oprava časopisu Practicus č. 3

Vážená kolegyně, vážený kolego, v posledním čísle časopisu Practicus (č. 3) v příloze pro pacienty nedošlo k oddělení samostatně uvedené reklamy od textu určeného pacientům. více

Autor: Lucka   |   Sekce: Zprávy

(21.11.2011)

Externí hodnocení kvality

Dnes, 21. 11. 2011, proběhlo jednání s VZP, na kterém bylo potvrzeno, že pro ZZ VPL a PLDD, která mají výkony CRP, INR a Glyk.Hb nasmlouvány, je nadále dostačující doklad o úspěšném absolvování EHK 1x ročně. více

Autor: Lucka   |   Sekce: Zprávy

(4.9.2011)

Čtvrtý výroční kongres EPCCS, Berlin 2011

Ve dnech 1. -2. září 2011 se uskutečnil čtvrtý výroční kongres EPCCS - Evropské kardiologické společnosti primární péče za účasti téměř 400 praktických lékařů z celé Evropy - nejvíce z Velké Británie, Holandska, Irska, Řecka, Portugalska, Španělska, Švédska, Itálie, Německa, Dánska ale i Asie - Thajsko. Kromě přednášek byla možnost se zde prezentovat formou posterů, kterých bylo několik desítek. více

Autor: Lucka   |   Sekce: Zprávy

(2.9.2011)

Vykazování a úhrada vakcín proti chřipce v sezóně 2011 – 2012

Úhrady všech očkovacích látek jsou pro sezonu 2011-2012 stanoveny u všech vakcín stanoveny takto: více

Autor: Lucka   |   Sekce: Zprávy

(3.9.2010)

Výsledky voleb

Bylo odesláno 3.950 hlasovacích lístků. Proběhla kontrola došlých hlasovacích lístků, byly otevřeny pouze lístky došlé do 15. 6. 2010 (dle poštovního razítka včetně) a to v počtu 1.362 (34,5%). více

Autor: Lucka   |   Sekce: Zprávy

(3.6.2010)

Přímé sdělení zdravotnickým pracovníkům: souvislost mezi nimesulidem k systémovému užití a rizikem poškození jater

Tato informace byla schválena Evropskou lékovou agenturou pro léčivé přípravky a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. více

Autor: Lucka   |   Sekce: Zprávy

(1.1.2010)

Anketa: Jste spokojeni se svým softwarem?

Vážení kolegové, Již delší dobu řeší výbor SVL nejrůznější stížnosti a připomínky k existujícím ambulantním softwarům. více

Autor: Lucka   |   Sekce: Zprávy

(4.12.2009)

Stanovisko výboru SVL ČLS JEP k vakcinaci pandemickou vakcínou proti chřipce

V posledních dnech se objevily v některých mediích informace, zpochybňující postoj praktických lékařů k očkování pandemickou vakcínou proti chřipce. více

Autor: Lucka   |   Sekce: Zprávy

(2.9.2009)

Dostupnost vakcín TETAVAX - informace od distributora

Vážený pane docente, Dovolte mi obrátit se na Vás věci distribuce vakcín proti tetanu a předat Vám, jako předsedovi Společnosti všeobecného lékařství, věcné informace o jejich distribuci. více

Autor: Lucka   |   Sekce: Zprávy

(1.6.2009)

Informace o chřipce A(H1N1) (prasečí nebo mexická chřipka) - aktualizace

Vážené kolegyně a kolegové, prosím sledujte www.mzcr.cz, kde jsou aktuální informace včetně informací zdravotnickým zařízením o nákaze virem A(H1N1) a jsou zde navrženy doporučené postupy (viz přílohy). více

Autor: Lucka   |   Sekce: Zprávy

(1.2.2009)

Rozeslání ČLČ a složenek na členské příspěvky na rok 2009

Vážená kolegyně, vážený kolego předsednictvo České lékařské společnosti JEP rozhodlo, že první dvě čísla Časopisu lékařů českých budou bezplatně rozeslána všem členům ČLS JEP. více

Autor: Lucka   |   Sekce: Zprávy

(1.12.2007)

Identifikační karty ČLS JEP

Již v loňském roce jste byli opakovaně informováni (např. na sjezdu delegátů, v Revue ČLS JEP) o chystaném kartovém systému pro všechny členy organizačních složek (OS) ČLS JEP. více

Autor: Lucka   |   Sekce: Zprávy


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP