Vstup do interní sekce

AKREDITACE DLE NOVÝCH PODMÍNEK a “REAKREDITACE” NÁVOD

25.10.2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

V současnosti dochází ke změně vzdělávacích programů k atestaci ze VPL. Vzniká tím bohužel nepřehledná situace. Praktickým lékařům doporučujeme postupovat následujícím způsobem:

*VPL, kteří mají lékaře ve specializační přípravě, který byl zařazen po 30. 6. 2017 musejí požádat o akreditaci na kmen do jednoho měsíce od zveřejnění (zveřejněno 9. 10. 2018), protože lékaři zařazení do oboru po 30. 6. 2017 se již musí vzdělávat podle nového vzdělávacího programu. Těm, kteří se zařadili mezi 1.7.2017 a 9. 10.2018 se uznávají všechny dosud absolvované praxe odpovídající náplni základního kmene až do 30.4.2019.

*VPL, kteří chtějí přijmout lékaře v příštím roce (2019) do specializační přípravy musejí požádat o akreditaci na kmen i na vlastní specializační přípravu nejpozději do konce roku 2018

*VPL, kteří mají lékaře ve specializační přípravě, který byl zařazen před 30. 6. 2017 a mají vydané rozhodnutí o udělení či prodloužení akreditace do 30. 6. 2017 a nechtějí přijmout dalšího lékaře do specializační přípravy mohou dovzdělat lékaře do 30. 6. 2027 a nemusejí žádat.

*VPL, kteří nemají lékaře ve specializační přípravě, který byl zařazen před 30. 6. 2017 a mají vydané rozhodnutí o udělení či prodloužení akreditace do 30. 6. 2017 a nechtějí přijmout dalšího lékaře do specializační přípravy platí akreditace do 30. 6. 2027 a nemusejí letos žádat.

JAKÝ JE NOVÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM?

Nový model vzdělávání VPL je rozdělen do dvou částí:

1.) základní kmen VPL (30 měsíců)

Zde hrubý přehled VPL kmene:
Prvních 6 měsíců (2 ARO+ 2 chir+2interna) mají všechny kmeny pro různé obory společné, další se již liší ( proto je int. i chir rozdělena do dvou položek). Dále VPL 14 měs. (zde jsou zahrnuty malé obory – psychiatrie, ORL, oční, hygiena, kožní), interna 6 měs. ( zde je zahrnuta neurologie a JIP), pediatrie 1. měs., gyn. 1 měs, chir. 2 měs. (zde je zahrnuta uro, ort a rhb), součástí jsou kurzy.

 • Tučně vyznačené obory jsou základní a musí probíhat na akreditovaném pracovišti. Obory uvedené v závorkách jsou “přikryty” základním oborem. Ve všech těchto menších oborech by měl být budoucí VPL vzdělán, je ale na odpovědnosti školitele, jakým způsobem – na tyto obory není nutné shánět akreditované pracoviště, například v oboru dermatologie, ortopedie atd. I když jsou některé stáže (chir., interna) ve vzdělávacím programu rozděleny mohou probíhat v celku.

2.) specializovaný výcvik VPL (6 -17 měsíců, dle typu předchozího vzdělání – interní nebo VPL kmen, atestace v jiném oboru...). nejlépe žádat o všechny možnosti

Jednotlivé typy specializovaného výcviku jsou označeny následovně:
Ia - pro VPL po VPL kmeni 6 měs.
Ib - proVPL po interním kmeni 12 měs.
Ic - pro internisty po int. kmeni 17 měs.
IId - po atestaci z interny 12 měs.
IIe - po atestaci ARO 14 měs.
IIf - po atestaci chirurgie 16 měs.
III - teoretická část programu - předepsané kurzy

JAK POSTUPOVAT?

Navštivte stránky a postupujte dle navigace:
https://www.mzcr.cz/dokumenty/co-je-nutne-dolozit_1740_1739_3.html

Zde pouze několik poznámek k celému procesu:

 1. po vyplnění Žádosti online, žádost vytisknete a podepíšete. Je třeba vyplnit zvlášť žádost o základní kmen a zvlášť o specializovaný výcvik. Každou opatřit kolkem.
 2. Formulář Dotazníku na základní kmen je rozsáhlý, ovšem běžná ordinace VPL vyplňuje pouze oddělení oboru VPL, ostatní obory ( ARO, chir, …) pouze proškrtá = zatrhne *NE. Dotazník k žádosti o specializovaný výcvik je odlišný. (Vzorové vyplnění obou dotazníků naleznete v příloze). Abyste akreditaci získali, musíte mít nejméně 900 registrovaných pojištěnců a nejméně 25 domácích návštěv/rok a musíte být po třech letech od atestace.
 3. Plán atestační přípravy (zvlášť pro kmen a zvlášť pro specializovaný výcvik) Vám vygeneruje systém po vyplnění, pouze vytisknete.
 4. Kopie dalších dokladů – diplomy (z LF a atestace oboru VPL), doklad o oprávnění poskytovat zdravotní služby a další stačí neověřené.
 5. Pro výpis z obchodního rejstříku nemusíte na Czechpoint, stačí vytisknout záznam z uvedené web adresy justice.cz.
 6. Kopie smluv o spolupráci v oblasti specializačního vzdělávání v oboru VPL s jiným akreditovaným pracovištěm. Je třeba mít smlouvy na zajištění praxe (akreditované obory musí být všechny v rámci jednoho zařízení, nelze dokládat smlouvu zvlášť na ARO a zvlášť s někým jiným na chirurgii) mimo ordinaci PL v hlavních oborech: tj. ARO, chir, int, pediatrie, gyn. (na "malé obory" absolvované v rámci VPL jako je ORL, kožní, urologie atd. smlouvy nejsou třeba). Předmět smlouvy doporučujeme formulovat obecně: příprava školenců ordinace VPL k atestaci v oboru VPL – praxe v oboru ARO/chir/int/ped/gyn. Vzor smlouvy naleznete v příloze.

  Vzhledem k tomu, že žádné zařízení v žádném oboru tč. není akreditováno a ani akreditováno nejméně do konce roku nebude, doložte kopie Vašich původních smluv (pokud obsahem odpovídají možnosti zajištění náplně pro kmen či pro výcvik, tj. nelze doložit smlouvu k zajištění praxe v rámci základního kmene, pokud bude ve smlouvě uvedeno, že je k zajištění specializovaného výcviku) s jiným zařízením, které jste dokládali k minulé žádosti o akreditaci. Pokud jste dosud nebyli akreditováni požádejte o novou smlouvu u zařízení, která mají starou akreditaci. (Kritéria pro akreditaci jsou nyní “měkčí”, počítá se s tím, že původní zařízení akreditaci získají).
   
 7. Mezi smlouvy o spolupráci patří i zajištění teoretické části přípravy (kurzy) – vytiskněte Příslib IPVZ (naleznete v příloze) a podepište.
 8. Vše vytištěné, podepsané, orazítkované a opatřené kolkem oskenujte a vypalte na CD nebo flash disk. (tj. do obálky dát 1x papírovou podobu všech listin a 1x CD či flash disk).

Zašlete na adresu:
Odbor vědy a lékařských povolání
Oddělení akreditací
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

Současně naskenovanou žádost zašlete emailem ing. Urbancové na IPVZ i.urbancova@ipvz.cz. Do 6 měsíců od podání žádosti pak zašlete ing. Urbancové kopii o udělení akreditace.

Autor: František Jeřábek  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP