Vstup do interní sekce

Aktualizovaný algoritmus k volbě vhodných OOPP a jejich zabezpečení ve zdravotnických zařízeních ze dne 18.6.2020

19.6.2020

Vážení,

v přílohách zasílám aktualizovaný algoritmus k volbě vhodných osobních ochranných pracovních pomůcek a jejich zabezpečení ve zdravotnických zařízeních pro případ mimořádné epidemiologické situace a doporučení k používání osobních ochranných prostředků a pomůcek a doporučené třídy ochrany pro zdravotnické pracovníky v případě výskytu epidemie/pandemie infekčního onemocnění.

Žádám Vás, aby v praxi bylo postupováno v souladu s přiloženými dokumenty, a to počínaje dnem 20. června 2020.

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem - ministr zdravotnictví viz dole dopis

Přílohy

 1. Algoritmus KS Covid MZ k volbě vhodných OOPP a jejich zabezpečení ve zdravotnických zařízeních pro případ mimořádné epidemiologické situace (například epidemie Covid-19, či jiné epidemie)
 2. Doporučení k používání osobních ochranných prostředků a pomůcek (OOPP) a doporučené třídy ochrany pro zdravotnické pracovníky v případě výskytu epidemie/pandemie infekčního onemocnění

Expedice: dle rozdělovníku

Rozdělovník

 • Krajské hygienické stanice
 • Hygienická stanice hl. m. Prahy
 • Státní zdravotní ústav
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 • Ministerstvo obrany, hlavní hygienik
 • Ministerstvo vnitra, ředitel odboru zdravotnického zabezpečení
 • Poskytovatelé zdravotních služeb přímo řízení MZ
 • Česká lékařská komora
 • Česká lékařská společnost JEP
 • Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
 • Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
 • Sdružení praktických dětských lékařů pro děti a dorost ČR
 • Sdružení praktických lékařů České republiky
 • Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
 • Hejtmani krajů a primátor hl. m. Prahy
 • Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR
 • Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
 • Asociace krajů ČR

Na vědomí:

 • MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH
 • Oddělení krizové připravenosti MZ
 • Klinická skupina COVID MZ

Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 129686802-202840- 200618111212, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
18.6.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Martina vičíková

Dopis

Autor: Správce  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP