Vstup do interní sekce

Čtvrtý výroční kongres EPCCS, Berlin 2011

4.9.2011

Ve dnech 1. -2. září 2011 se uskutečnil čtvrtý výroční kongres EPCCS - Evropské kardiologické společnosti primární péče za účasti téměř 400 praktických lékařů z celé Evropy - nejvíce z Velké Británie, Holandska, Irska, Řecka, Portugalska, Španělska, Švédska, Itálie, Německa, Dánska ale i Asie - Thajsko. Kromě přednášek byla možnost se zde prezentovat formou posterů, kterých bylo několik desítek.

MUDr. Rudolf Červený, PhD., člen výboru EPCCS WONCA Europe.

Jedna zajímavá tendence pozorovaná na evropských kongresech je, že v úvodu každé přednášky zazní představení tzv. konfliktu zájmů. To znamená, že přednášející oznámí auditoriu, jaké finanční příspěvky a od jaké firmy obdržel přednášející v souvislosti s touto přednáškou nebo na výzkum, který prezentuje. Účast lékařů na přednáškách byla sledována prostřednictvím čárového kódu, který vám vždy odečetli z visačky na krku. Tedy byl velice přesný přehled o účasti každého účastníka symposia. Ve všech vzdělávacích blocích probíhala bohatá diskuse, neustále bylo k dispozici hlasovací zařízení.

Klíčová slova: léčba lipidů, lipidový management, cévní mozková příhoda, nové antikoagulační léky, diagnostika srdečního selhání, vyšetření apikálního impulsu, noční hypoglykémie.

EPCCS je tzv. Wonca Europe Special Interest Group (WESIG). Členem se může stát každý praktický lékař - tedy i z České republiky, když se bezplatně zaregistruje na stránkách www.epccs.eu.

Kongres zahájil předseda EPCCS - praktický lékař z Birminghamu a profesor oddělení pro primární péči Oxfordské univerzity – prof. Dr. Richard Hobbs. Pohovořil o organizaci EPCCS, ve které pracuji i já v mezinárodním výboru jako jediný zástupce ze střední a východní Evropy.

Blok optimalizace léčby lipidů v primární péči.

Profesor Hobbs ve své přednášce shrnul vývoj léčby lipidů od minulosti dodnes.
Profesor Furio Colivicchi z Říma přednesl problematiku optimalizace léčby lipidů u stabilních kardiovaskulárních nemocí. Stabilní kardiovaskulární onemocnění se však těžko určují, protože například na jedné koronární arterii můžeme najít několik stádií aterosklerosy současně, od místa s počínající aterosklerosou až po místa vhodná k intervenci léčbou hypolipidemiky nebo koronarografií s PTCA.

Profesor Pierre Amarenco z oddělení mozkových příhod v Paříži přednášel o lipidovém managementu u cévní mozkové příhody (CMP). V meta-analytické studii s pacienty s cévní mozkovou příhodou léčených statiny bylo 165 tisíc pacientů. Každé snížení LDL-cholesterolu o 1 mmol/l snižuje riziko vzniku CMP o 21 %. Podávání 80mg statinu snižuje o 16% riziko CMP a o 34% riziko vzniku velké koronární přihody (major coronary events). Vedlejšími nežádoucími účinky této léčby jsou hlavně myalgie v 5,5%.

Zopakoval klasifikaci hypertense, která je následující: u prehypertenze (preHTN) je systolický krevní tlak (SBP) 120-139 a diastolický krevní tlak (DBP) 80-89, první stupeň hypertenze (Stage 1 HTN) je SBP 140-159 a DBP 90-99, druhý stupeň hypertenze (Stage 2 HTN) je SBP >=160 a DBP >=100.

Výrazný je efekt atorvastatinu na zlepšení renální funkce u diabetiků.

Take home message - tedy jakou informaci z tohoto sdělení si vezmeme do praxe domů je, že je důležité dosáhnout v léčbě lipidů hladin TC, LDL,TGC a krevního tlaku cílů podle doporučených postupů. Pro dosažení těchto cílů není nutné nasazovat rovnou 80mg atorvastatinu, ale je možné léčbu titrovat dávkováním podle výsledků dosažených cílových hodnot rizikových faktorů.

Blok antikoagulační léčby.

V bloku informací o nových antikoagulanciích kardiolog Dr. Fokko de Haan ze Solingenu v Německu zhodnotil dosavadní možnosti léčby perorálními antikoagulačními léky. S nástupem nových perorálních antikoagulancií jako je Rivaroxaban, který nebude mít tolik nebezpečných interakcí a kontraindikací, se zlepší compliance pacientů, kteří nebudou omezováni v kvalitě života, například dietními opatřeními. Rivaroxaban je možné v současnosti podávat pouze v indikaci prevence žilní a tromboembolické nemoci u dospělých po elektivní náhradě kyčelního kloubu nebo kolena.

O nových antikoagulanciích přednášel profesor Henri Bounameaux z Univerzitní nemocnice v Ženevě. Potvrdil studiemi (Einstein study, Record 1,2,3) bezpečnost těchto nových perorálních antikoagulancií.

Dr. George Andrikopulos z Aténské nemocnice Henry Dunanta přednesl problematiku nových orálních antikoagulans v prevenci CMP při síňové fibrilaci. Bylo zjištěno, že při současné léčbě warfarinem se léčba těžko nastavuje, například v praxi má hodnoty INR pod 2,0 až 25-38% pacientů a INR nad hodnotu 3,0 dokonce 8% pacientů.

Blok léčby hypertense a cévních mozkových příhod.

V dalším bloku věnovaném hypertenzi a CMP v Master Class vzdělávání profesor Dietrich Andresenz Berlína připomínal, co by měl praktický lékař vědět o arytmiích, zopakoval pravidla základní neodkladné resuscitace podle nových doporučení Evropské rady pro resuscitaci 2010. Uvedl kazuistiku, jak během 10minut může pacient z plného zdraví přes komorovou tachykardii a komorovou fibrilaci dojít k zástavě srdeční činnosti, tedy ke smrti.

Profesor Pierre Amarenco z Paříže seznámil kolegy se včasným rozpoznáváním a léčbou transientní ischemické ataky - TIA. Přednesl kazuistiky o průběhu vyšetřování a léčby těchto pacientů.

Blok srdečního selhání.

Další plenární zasedání - Srdeční selhání Master Class, otevřel profesor Martin Cowie z Londýna. Potvrdil nutnost aktualizace evropských Kardiologických doporučených postupů týkajících se srdečního selhání. Jsou z roku 2008, Austrálie už je letos aktualizovala. Průměrný střední věk, kdy se průměrně objeví srdeční selhání je 76 let, ale už po 50 roku věku se mohou objevit první známky.

Již v roce 1933 bylo základem kardiologické praxe pravidlo, že nejdůležitější je včasné rozpoznání symptomů srdečního selhání při vyšetření pacienta.

Dr. Frans Rutten z Utrechtu (Holandsko) popisoval obtížnosti v diagnostice srdečního selhání. Myslíme na tuto diagnosu u každého pacienta s příznaky zkráceného dechu, netolerance zátěže a únavností (tyto příznaky jsou vždy) a s periferním otokem (tento příznak není vždy přítomen). Je to komplex klinických symptomů levé komorové dysfunkce. Příznakem tzv. forward failure - předního selhání je intolerance zátěže a únava, příznakem tzv. backward failure - zadního selhávání je retence tekutiny.Další známkou srdečního selháni je přítomnost apikálního impulsu, který můžeme dobře palpovat při vyšetření pacienta pohmatem.

Dále musíme rozeznávat akutní nebo pomalý průběh dušnosti a dle toho následně naplánovat ve spolupráci s kardiologem další postup. Trvalý domácí tele-monitoring váhy k včasnému zjištění náhlého přírůstku váhy důsledkem retence tekutiny v organizmu, včas rozpoznané výše uvedené příznaky srdečního selhání a včasné odhalení dekompenzace krevního tlaku vedou k signifikantnímu poklesu úmrtí o 34%.

Blok diabetes mellitus.

Na tomto kardiologickém symposiu se uskutečnilo plenarní zasedání Diabetes Master Class společně s odbornou společností primární péče - Primary Care Diabetes Europe (PCDE). Dr. Neil Munro z anglického Esheru přednesl novinky v diabetologii. Soustředil se na problematiku hypoglykemie a její dostatečné kontroly. Z kardiologického hlediska hypoglykemie zvyšuje tepovou frekvencí, prodlužuje QT interval na EKG. Musíme myslet taky na vznik nočních hypoglykemií. Upozornil na problematiku vzniku časté jaterní steatosy u 27% diabetických pacientů nad 65 let věku.

Profesor John Deanfield z Londýna přednášel o pozitivní roli HDL-cholesterolu u kardiovaskulárních onemocnění. 1% zvýšení HDL sníží o 3% riziko kardiovaskulárního onemocnění. HDL-cholesterol má účinky antioxidační, antitrombotické, protizánětlivé a dokáže opravit poškozený endotel.

O chronickém onemocnění ledvin pohovořil profesor Richard McManus z Birminghamu.

Blok prevence kardiovaskulárních onemocnění.

Dalším vzdělávacím blokem byl Master Class - prevence kardiovaskulárních onemocnění. Profesor Richard Hobbs obeznámil přítomné s hlavními doporučeními Evropské kardiologické společnosti - ESC guidelines. Tato doporučení najdeme na stránkách www.escardio.org/guidelines.

Na závěr proběhly souběžně dva praktické workshopy:

  • Jak se naučit číst EKG za 30 minut?
  • Jak přistupovat k srdečnímu šelestu?

Další výroční kongres se uskuteční za rok v řeckých Aténách opět za vyšší účasti praktických lékařů z celé Evropy, a doufejme, že i z České republiky.

Fourth Annual Scientific Meeting

Autor: Lucka  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP