Vstup do interní sekce

Doporučení k ochraně dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních ambulantní péče (MZČR 11.1.2023)

18.1.2023

Vážená paní, vážený pane,

v návaznosti na aktuálně probíhající sezónu respiračních nákaz, kdy se potýkáme s vyšším počtem respiračních infekcí včetně chřipky, než v předcházejících letech, si Vás dovoluji v rámci prevence a ochrany zranitelných skupin (imunitně oslabených a chronicky nemocných osob) požádat o zvážení nastavení základních protiepidemických opatření ve Vašich ordinacích a o edukaci pacientů o důležitosti dodržování základních pravidel prevence pro sezónu respiračních nákaz, včetně důležitosti očkování a jeho benefitů, zejména u zranitelných skupin osob, spočívajících v efektivní ochraně vůči závažnějšímu průběhu onemocněním chřipkou a covidu-19 v případě očkování proti covid-19.

Jedním ze základních zvažovaných opatření by měla být ochrana dýchacích cest. Doporučení k ochraně dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních ambulantní péče vychází z hodnocení míry rizika dopadů na veřejné zdraví. V ambulantních zdravotnických zařízeních je vzhledem k přítomnosti nemocných a imunitně oslabených osob tato míra rizika objektivně vyšší, proto Vás žádám o zvážení zavedení používání adekvátní ochrany dýchacích cest (respirátor minimální filtrační účinnosti 94 %, filtrační třída ochrany min. FFP 2 dle ČSN EN 149:2001 a dodatků) pro zdravotnický personál při péči o pacienty a rovněž i pro pacienty v čekárnách.

Základním cílem nastavení opatření v ambulantních zdravotnických zařízeních je ochrana skupin osob, u nichž onemocnění může mít vzhledem k jejich základnímu zdravotnímu stavu závažnější a komplikovaný průběh.

Kromě prevence je také nezbytná správně indikovaná léčba, a v tomto bodě bych Vás chtěl požádat o uvážlivé předepisování antibiotik, jelikož nevhodné nebo nadměrné užívání antibiotik může vést k větší odolnosti baktérií a vzniku antimikrobiální rezistence. Uvážlivé používání znamená používání antibiotik pouze tehdy, jsou-li potřebné, ve správné dávce, dávkovacím schématu a délce terapie.

Nesprávné použití antibiotik v rámci léčby, pak může zhoršovat prognózu nemocného a přispívá i k selekci a šíření nebezpečných nemocničních bakteriálních kmenů rezistentních na řadu antibiotik. Infekce a onemocnění, které rezistentní bakterie způsobují, jsou pak jen velmi těžko léčitelné.

Vzestup odolnosti bakterií vůči antibiotikům zvyšuje nemocnost i úmrtnost, vede k růstu nákladů na zdravotní péči a prodlužuje dobu hospitalizace.

K Vašemu využití níže zasílám několik důležitých odkazů na doporučení prevence respiračních infekcí a k antibiotické rezistenci:

  1. Doporučená pravidla prevence respiračních onemocnění
  2. Antibiotická rezistence

Děkuji za Vaši spolupráci.

S pozdravem

Rozdělovník:
Sdružení ambulantních specialistů ČR
Sdružení praktických lékařů ČR
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

Na vědomí
Krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hl. m. Prahy

Doporučení k ochraně dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních ambulantní péče - ke stažení

Autor: Správce  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP