Vstup do interní sekce

Důležité upozornění žadatelům o rezidenční místo v roce 2018

9.4.2018

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

jménem naší odborné společnosti se na vás obracím ve věci akreditací dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších přepisů.

Od 1. 7. 2017 nabyla účinnosti novela tohoto zákona. Z této novely vyplynula povinnost vytvořit nový obsah vzdělávání pro všechny specializační obory. Zvláště nezbytnou podmínkou požádat si o udělení akreditace je u subjektů, které si požádali letos o dotaci na rezidenční místo. Dle metodiky dotačního programu, jsou žadatelé povinni do jednoho měsíce od zveřejnění schválených vzdělávacích programů (dne 28. 3. 2018 byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví 2018, částka 3, březen, vzdělávací program – specializovaný výcvik oboru všeobecné praktické lékařství) předložit kopii žádosti o udělení akreditace opravňující ke vzdělávání v příslušném vzdělávacím programu. To je tedy v případě oboru všeobecné praktické lékařství do 28. 4. 2018. Do 7 měsíců od podání žádost o udělení akreditace jsou dále povinni předložit kopii rozhodnutí o udělení akreditace pro příslušný vzdělávací program.

Vlastní žádost o akreditaci pošlete doporučeně na adresu:

Odbor vědy a lékařských povolání
Oddělení akreditací
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

Kopii zašlete na:

Ing. Iva Urbancová
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 05 Praha 10

Obracím se na Vás, abyste tuto podmínku splnili co nejdříve, neboť pak mohou být vaše žádosti zamítnuty z formálních důvodů.

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
předseda SVL ČLS JEP

Autor: František Jeřábek  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP