Vstup do interní sekce

HLÁŠENÍ PŘÍPADŮ ONEMOCNĚNÍ HOREČKOU EBOLA V EVROPSKÉ UNII S VYUŽITÍM NÁVRHU EU CASE DEFINICE

19.9.2014

1. Souvislosti

V současné době v Evropské unii neexistuje definice případu virového onemocnění Ebola. Definice případu eboly spadá do kategorie virových hemoragických horeček, pro něž byly vytvořeny obecné definice pravděpodobných a potvrzených případů. Vzhledem ke vzniku rozsáhlé epidemie Eboly v západní Africe a riziku, že výskyt případů bude identifikován v členských státech EU/EHP, je však třeba vytvořit konkrétnější definici Eboly. Definice uvedená v tomto dokumentu je dost obecná na to, aby mohla být aplikována na jakýkoliv případ Eboly, ať už souvisí se současnou epidemií v západní Africe, nebo ne. Klasifikace případů podle této definice se opírá o klinická, epidemiologická a laboratorní kritéria a o kritéria vysokého rizika expozice, díky čemuž je možné identifikovat osoby, u nichž je třeba vyšetřit, zda netrpí Ebolou, a odlišit pravděpodobné a potvrzené případy pro účely hlášení.

Cílem definice je klasifikovat případy pro epidemiologická hlášení, nikoliv řídit šetření či klinické postupy.

2. Kritéria

Klinická kritéria

Každá osoba, u níž se projevuje nebo se před smrtí projevila:

 • horečka > 38,6°C

A

 • kterýkoliv z následujících příznaků:
 • silná bolest hlavy,
 • zvracení, průjem, bolest břicha,
 • různé formy neodůvodnitelných krvácivých projevů,
 • multiorgánové selhání,

NEBO

osoba náhle a nevysvětlitelně zemřela.

Laboratorní kritéria

Kterékoliv z následujících kritérií:

 • detekce nukleové kyseliny viru ebola v klinickém vzorku a potvrzení sekvenováním nebo druhým testem PCR na jiných místech genomu,
 • izolace viru ebola z klinického vzorku.

Epidemiologická kritéria

V průběhu 21 dnů před nástupem příznaků osoba

 • pobývala v zasažené oblasti 1;

NEBO

 • byla v kontaktu s pravděpodobným nebo potvrzeným případem eboly.

Kritéria vysokého rizika expozice

Kterékoliv kritérium z následujících:

 • blízký kontakt tváří v tvář (tedy do vzdálenosti jednoho metru) bez použití vhodných osobních ochranných prostředků (včetně ochrany očí) s pravděpodobným nebo potvrzeným případem, který kašlal, zvracel, krvácel nebo měl průjem; nebo měl nechráněný pohlavní styk s osobou trpící ebolou po dobu až tří měsíců od jejího vyléčení;
 • přímý kontakt s jakýmkoliv materiálem znečištěným tělními tekutinami pravděpodobného nebo potvrzeného případu;
 • perkutánní poranění (např. jehlou) nebo mukózní expozice tělním tekutinám, tkáním nebo laboratorním vzorkům pravděpodobného nebo potvrzeného případu;
 • účast na pohřebních obřadech, kdy je osoba přímo vystavena lidským ostatkům v zasažené oblasti nebo ostatkům ze zasažené oblasti pocházejícím bez použití odpovídajících osobních ochranných prostředků;
 • přímý kontakt s netopýry, plazy, primáty, živými či mrtvými, v zasažených oblastech nebo ze zasažených oblastí, nebo s masem z divoce žijících zvířat.

3. Osoba podléhající šetření

Osoba

 • splňující klinická a epidemiologická kritéria;

NEBO

 • podléhající vysokému riziku expozice a vykazující kterékoliv z uvedených příznaků, včetně horečky jakéhokoliv stupně.

4. Klasifikace případů pro účely hlášení na úrovni EU

Na evropské úrovni je třeba s využitím Systému včasného varování a reakce (EWRS) nahlašovat pouze potvrzené případy. Klasifikace pravděpodobných případů se uvádí pouze pro informaci.

Možný případ

 • N/A

Pravděpodobný případ

 • Osoba splňující klinická kritéria a kritéria vysokého rizika expozice.

Potvrzený případ

 • Osoba splňující laboratorní kritéria.

5. Algoritmus pro laboratorní diagnózu onemocnění virem ebola.

Algoritmus pro detekci nukleové kyseliny viru Ebola v klinickém vzorku znázorňuje kroky, jež jsou potřebné k tomu, aby byl případ považován za laboratorně potvrzený v souladu s laboratorními kritérii.

6. ALGORITMUS LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY EBOLY

1 http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/interim-guidance-specimen-collection-submission-patients-suspected-infection-ebola.html

2,3,4 http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

7. Reference

EU case definition for viral haemorrhagic fevers. Prováděcí rozhodnutí Komise č. 2012/506/EU ze dne 8. srpna 2012, kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, kterým se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES. (str. 48)

CDC, 2014-08-07. Definice případu onemocnění virem ebola

WHO- Case definition recommendations for Ebola or Marburg Virus Diseases, 2014-04-09

 

Algoritmus hlášení EVD na základě EU case definice
Dopis


1 Zasažené oblasti: oblasti, kde prokazatelně nebo pravděpodobně došlo k přenosu Eboly v uplynulých třech měsících. Ke dni 28. srpna 2014 mezi tyto země patří Guinea, Sierra Leone, Libérie, Nigérie - státy Lagos a Rivers, Demokratická republika Kongo - provincie Equateur. Aktualizovaný seznam zasažených oblastí bude dostupný na stránkách ECDC na adrese: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/casedefinition/Pages/Ebola-affected-areas.aspx

Autor: František Jeřábek  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP