Vstup do interní sekce

Informace k výběrovému řízení (Rezidenční místa)

30.6.2014

Vážené kolegyně a kolegové,

rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místa bylo uveřejněno  dne 30.6.2014  na webových stránkách MZ ČR  http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-uspesnych-zadatelu-o-dotaci-na-rezidencni-mista-pro-rok-2014_9280_3.html  Výběrové řízení je tedy nutno vyhlásit nejpozději do 14.7.2014. Otiskujeme proto opět podrobnější pokyny o možnosti vyhlášení prostřednictvím našich webových stránek včetně vzorového formuláře.

Pokyny k vyhlášení výběrových řízení na rezidenční místa

Přesně dle ustanovení citované vyhlášky jsme proto pro Vaši potřebu opět připravili vzorový formulář VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, který  je na našich www. stranách . Vyplňte údaje, týkající se Vašeho zařízení, adresy a kontaktů a lhůty pro podání přihlášek – nesmí být kratší než 15 pracovních dnů ode dne vyhlášení, doporučujeme stanovit termín pozdější, lze kdykoli v průběhu srpna i září. .

Vyplněný formulář VYHLÁŠENÍ odešlete odkliknutím „odeslat“ na sekretariát SVL/SPL, jejichž pracovníci zajistí jeho umístění na webových stránkách obou organizací a fomulář se i automaticky odešle na MZ na adresu miroslav.jindrich@mzcr.cz . Prosíme o zaslání co nejdříve, abychom v termínu  stihli všechna Vaše vyhlášení na weby umístit. V případě technických obtíží se prosím obraťte na sekretariát SVL: 267 184 042 nebo sekretariát SPL: 267 184 053. Tímto je splněn požadavek vyhlášení způsobem umožňujícím dálkový přístup a není třeba již zveřejňovat vyhlášení VŘ žádným jiným způsobem (samozřejmě Vám nic nebrání kromě toho vyvěsit/oznámit i jinde).

Vyplněný formulář také  vytiskněte, podepište a pošlete i písemně dle pokynů MZ na adresu odbor vzdělávání a vědy MZ ČR, Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.


Pro mladé lékaře, kteří se budou do Vámi vyhlášených výběrových řízení na RM chtít přihlásit, otiskneme  na uvedených stránkách přehled vyhlášených VŘ s potřebnými daty (adresy, termíny..) a stručnou informaci o způsobu přihlášení včetně formulářů „Přihlášky“ a „Osobního dotazníku“ rezidenta.

Na našich webových stránkách včas zveřejníme další podrobné informace o postupu při sestavování komise pro VŘ (včetně vyřešení problému podjatosti), průběhu jednání komise, formulářů protokolu…, event. zodpovíme Vaše případné dotazy. V době mezi vyhlášením VŘ a termínem pro podání přihlášky se musí u Vás přihlásit zájemci o rezidenční místa. Ty, kteří Vás již oslovují, tedy upozorněte, že tak musí učinit písemnou formou včetně všech náležitostí stanovených vyhláškou.

Autor: Superadmin NETservis  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP