Vstup do interní sekce

Informace o dalším vývoji situace v „udělování potvrzení o specializované způsobilosti" v týdnu od 15. 5. do 19. 5. 2006

17.5.2006

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Dovolte nám abychom Vás informovali o dalším vývoji situace v „udělování potvrzení o specializované způsobilosti" v týdnu od 15. 5. do 19. 5. 2006.

V pondělí jsme navštívili na MZ ředitele odboru přímo řízených organizací a uznávání kvalifikací lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, kde jsem žádali o zastavení „udělování potvrzení" a vytvoření komise, která by uvedenou problematiku řešila. Pan ředitel tuto žádost odmítl, ale slíbil že ji předloží na poradě ministerstva.

Zde dopis k přečtení

Odpověď MZ ze dne 17. 5. 2006 byla následující:


Vážený pane docente,

podle svého včerejšího slibu jsem problematiku praktických lékařů otevřel na dnešní poradě vedení MZ ČR. Pan ministr mne ujistil, že na svém stanovisku (které jsem zaslal předsedovi ČLS JEP prof. Blahošovi) nehodlá nic měnit.

S pozdravem Pavel Kubíček


Následně ve středu 17. 5. 2006 na žádost předsedy vědecké rady ČLK, za přítomnosti prezidenta komory MUDr. Kubka, předseda VR předložil návrh na revokaci usnesení VR ČLK ze dne 26. 4. a jeho změnu (vypustit žádost o zastavení této činnosti), ale že usnesení by mělo obsahovat jen žádost o vysvětlení a ustanovení komise, která by uvedený problém řešila. Mimo jiné v diskusi pan prezident ČLK argumentoval právním rozborem, který ač byl datován 3. 5. jsme do té doby neobdrželi. Už při prvním čtení jsem já i někteří další členové vědecké rady argumentovali zmatečností uvedeného právního stanoviska (viz příloha - uvedený dopis jsme na sekretariát SVL ČLS JEP obdrželi až ve čtvrtek 18. 5. 2006). Po bouřlivé diskusi bohužel větší část přítomných členů vědecké rady podpořila nové znění. Proti čemuž jsem protestoval a upozorňoval na možné důsledky.

Následně jsme informovali o situaci člena představenstva ČLK kolegu MUDr. Kinšta včetně předání podkladů před zasedáním představenstva ČLK (19. 5. 2006), kde byl uvedený problém na pořadu jednání. Na zasedání představenstva se podařilo opět prosadit žádost představenstva ČLK o pozastavení uvedené praxe MZ a vytvoření komise, která bude uvedenou záležitost řešit.

V pátek jsme také obdrželi dopis od ředitele IPVZ MUDr. Maliny, který žádá MZ o vysvětlení (viz příloha a odpověd' pana ředitele MUDr. Kubíčka prof. Blahošovi (viz příloha ).

Závěrem je možné konstatovat, že MZ i přes všechny námitky a argumenty stále pokračuje v uvedených aktivitách, které jsou z našeho a jistě i z obecného pohledu nepřijatelné. Tato situace se tedy stává i logickou součástí našich protestů v tomto týdnu. Pokud MZ nebude reagovat ani na požadavek nejvyššího orgánu ČLK bude nezbytné se připravit i na soudní řešení této situace.

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
předseda SVL ČLS JEP
                                                     MUDr. Otto Herber
místopředseda SVL ČLS JEP

Autor: Lucka  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP