Vstup do interní sekce

Informace o očkování proti opičím neštovicím (Hlavní hygienička ČR 7.10.2022)

11.10.2022

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.
náměstkyně ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR

Praha 7. října 2022
Č. j.: MZDR 29320/2022-1/OVZ
MZDRX01LV8H4

Vážení,

Přílohou zasíláme aktualizované rozhodnutí, kterým Ministerstvo zdravotnictví dočasně povoluje distribuci, výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku JYNNEOS k aktivní imunizaci proti opičím neštovicím.

K aktualizaci tohoto rozhodnutí bylo přistoupeno z důvodu potřeby úpravy indikačních skupin k očkování proti opičím neštovicím vycházející z komplexního vyhodnocení vakcinační strategie.

Toto rozšíření je plně v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace ze dne 24. srpna 2022, doporučením Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí, doporučení Výboru pro zdravotní bezpečnost „Recommendations for a common EU approach regarding vaccination policies for monkeypox outbreak response“ a je obdobné očkovacím strategiím aplikovaným v zahraničí.

Rozšíření o skupinu osob majících pohlavní styk s vícero neznámými sexuálními partnery během posledních 6 měsíců (např. osoby poskytující sexuální služby, provozující skupinový sex nebo aplikující rizikové praktiky), vychází z vyhodnocení míry rizika expozice nákazou opičími neštovicemi, které je v tomto případě objektivně na základě dosavadních poznatků a dat vyšší, jak uvádí i hodnocení rizika Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí z 8. července 2022, které hodnotí riziko dalšího šíření v této skupině osob jako vysoké.

Z mezinárodního doporučení a přístupů k očkování vychází i rozšíření o další dvě skupiny osob ve vyšším riziku nákazy, a to u uživatelů PrEP a osob u nichž byla v posledním roce diagnostikována pohlavně přenosná infekce, kde je rovněž pravděpodobnost nákazy vyšší.

Přílohou dále zasíláme očkovací strategii obsahující, kromě skupin osob ve vyšším riziku nákazy, kterým je doporučeno na základě vyhodnocení rizika a přínosů očkování i seznam aplikačních míst a podmínky pro hrazení aplikace očkovací látky.

S pozdravem

Přílohy

  1. Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku JYNNEOS k aktivní imunizaci proti opičím neštovicím
  2. Očkovací strategie – indikační skupiny, hrazení a seznam aplikačních míst očkování proti opičím neštovicím
  3. Tabulka provedení očkování pro aplikační místa

Rozdělovník:
Krajské hygienické stanice
Hygienická stanice hl. m. Prahy
Sdružení praktických lékařů České republiky
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
Státní zdravotní ústav
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Fakultní nemocnice v Motole
Fakultní nemocnice Bulovka
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice Plzeň
Ústřední vojenská nemocnice

Na vědomí:
Ing. Jan Michálek
Odbor přímo řízených organizací MZ

Mgr. Jakub Dvořáček
Náměstek člena vlády

Bc. Josef Pavlovic
Náměstek ministra

Kancelář ministra

Strategie očkování MPX

Autor: Správce  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP