Vstup do interní sekce

Informace od Mgr. Evy GOTTVALDOVÉ hlavní hygieničky ČR Koronavirus 2019 - nCoV

29.1.2020

Vážení,

vzhledem ke stávající epidemiologické situaci týkající se šíření nového koronaviru 2019 – nCoV si Vám dovoluji sdělit následující.

Odbor ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR ve spolupráci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, Státním zdravotním ústavem (SZÚ) a Klinikou infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce připravil doporučení „Organizace ošetření, laboratorního vyšetření a předávání informací v případě pacientů s možnou zavlečenou infekcí koronavirem (2019-nCoV)“.

Dále pak ve spolupráci s Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (dále jen „NRL“) byla připravena „Instrukce pro vyšetřování 2019-nCoV“ - tuto instrukci jste již obdrželi i cestou NRL. Oba dokumenty jsou přiloženy.

Dále Vám sděluji následující informace o vhodných ochranných pracovních pomůckách a dezinfekci.
Personál pohotovostních služeb by měl mít k dispozici ochranné pracovní pomůcky (dále jen „OOP“) zejména ústenku typu FFP 3. Pro ošetřující personál se OOP skládají z následujícího vybavení: overal Tyvek vodě odolný, brýle ochranné nebo štít, ústenka FFP 3, rukavice.
K dezinfekci je nezbytné používat prostředek s plně virucidními účinky. K dezinfekci rukou lze doporučit prostředek s plně virucidní účinností, k dezinfekci prostor, předmětů a ploch např. Persteril 15 v 1,5 % koncentraci nebo Persteril 5 v 5 % koncentraci.
Pacientovi, který uvádí pobyt v posledních 14 dnech v Číně nebo pobyt na mezinárodním letišti v Asii podle aktuální epidemiologické informace poskytované Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí, či kontakt s onemocněním u osoby z této oblasti, a má klinické příznaky onemocnění, je nezbytné ihned nasadit ústenku optimálně FFP 3 bez výdechového ventilu a izolovat ho, nejlépe v samostatné místnosti.

Hygienická stanice hlavního města Prahy a krajské hygienické stanice mají pro tento případ tým v nepřetržité pohotovosti a nařizují protiepidemická opatření osobám v kontaktu, event. koordinují případný transport pacienta, u něhož byla potvrzena infekce 2019-nCoV. NRL má v současné době k dispozici vyšetřovací sety k detekci 2019-nCoV, konfirmace probíhá v zahraničí.

Pokud bude zaznamenán případ pravděpodobné nebo konfirmované nákazy koronavirem 2019-nCoV dle definicí případu uvedených v příloze, krajská hygienická stanice využije pro hlášení daného případu formulář stanovený Světovou zdravotnickou organizací, který též přikládáme. Vyplněný formulář je třeba zaslat neprodleně na Ministerstvo zdravotnictví – na emailovou adresu vh@mzcr.cz.

K Vašemu využití dále uvádíme možná 5doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou.

Odkaz na webové stránky SZÚ, kde jsou uveřejněny informace o aktuální epidemiologické situaci ve výskytu nového koronaviru a metodika NRC.
http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov

Odkaz na webové stránky Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)


Odkaz na webové stránky Světové zdravotnické organizace (WHO) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Dovoluji si Vás tímto požádat o sdílení informací, které jsou součástí tohoto dopisu se všemi relevantními odborníky a řídícím pracovníky, včetně vedení krajů. V návaznosti na vývoj epidemiologické situace uvedené mohou být dané pokyny a doporučení aktualizovány.

Děkuji Vám za spolupráci a zůstávám s pozdravem,


Přílohy:

  1. WHO definice případů - Global Surveillance for human infection with novel coronavirus (2019-nCoV) Interim guidance
  2. Formulář hlášení WHO: Interim case reporting form for 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) of confirmed and probable cases
  3. Organizace ošetření, laboratorního vyšetření a předávání informací v případě pacientů s možnou zavlečenou infekcí koronavirem (2019-nCoV)
  4. Instrukce pro vyšetřování 2019 nCoV v NRL pro chřipku, SZÚ
  5. Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou


Rozdělovník:
ředitelům krajských hygienických stanic a ředitelce Hygienické stanice hl. m. Prahy
Státní zdravotní ústav
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Česká lékařská komora
Česká lékařská společnost JEP
Společnost infekčního lékařství ČSL JEP
Odborné sdružení praktických lékařů pro děti a dorost
Sdružení praktických lékařů České republiky
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
ředitelům přímo řízených organizací MZ

Dopis

Autor: František Jeřábek  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP