Vstup do interní sekce

Informace pro budoucí rezidenty (školence)

26.6.2023

Vážení  uchazeči o místo rezidenta v oboru všeobecné praktické lékařství,

Velmi nás těší zájem o specializační vzdělávání v našem oboru, níže sdílíme aktuální informace k přihlášení do výběrových řízení na místo rezidenta.

Seznam úspěšných žadatelů o rezidenční místa byl zveřejněn 14.6. 2023 na webu MZ a najdete ho pod tímto odkazem https://www.mzcr.cz/seznam-uspesnych-zadatelu-o-dotaci-na-rezidencni-mista-pro-rok-2023-obor-vseobecne-prakticke-lekarstvi/. Dle jednotlivých krajů také můžete vyhledat školitele na Mapě školitelů.

Nejpozději do 28.6.2023 musí tyto ordinace vypsat výběrové řízení, přehled najdete zde https://www.svl.cz/zpravy/vyhlasena-vyberova-rizeni-na-rezidencni-mista-2023.html, podrobnosti potom na webových stránkách jednotlivých ordinací.

Podmínkou je úspěšné ukončení lékařské fakulty a zařazení do oboru všeobecné praktické lékařství – provedete zde elektronicky https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL33ZARAZENIDOZO, žádost vytisknete a odešlete v listinné podobě na studijní odd. IPVZ, Ruská 85, 100 05, Praha 10. Pokud jste dosud neobdrželi potvrzení o zařazení do oboru ze strany IPVZ, stačí přiložit kopii odeslané žádosti s vyznačeným datem odeslání. Doporučujeme si současně na studijním odd. IPVZ vyžádat specializační index (průkaz odbornosti), pokud ho již nevlastníte a Logbook 2018. Rezidenční místo je určeno pro lékaře zařazené do oboru po 1.7. 2017 dosud bez dosažené specializace (atestace).

Seznam dokladů, které uchazeč přiloží k přihlášce:

a) přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta (viz příloha)

b) vyplněný osobní dotazník rezidenta – (viz příloha)

c) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců

d) výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců

e) potvrzení o zařazení do oboru VPL nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR

f) neověřenou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal

g) přehled odborné praxe

Samotné výběrové řízení probíhá v souladu s vyhláškou 186/2009 Sb. Přihlášku s přílohami je třeba odeslat či osobně doručit tomu, kdo výběrové řízení vypsal do termínu určeného vyhlašovatelem.

V případě, že již máte absolvované některé praxe, či dokonce kmen, doporučujeme po zařazení do oboru požádat IPVZ co nejdříve o zpětné uznání již absolvované praxe tak, aby bylo možné v případě Vašeho přijetí na místo rezidenta Vám vypracovat co nejdříve vzdělávací plán (vyplnění, vytisknutí a odeslání žádosti č. 16 na odd. výuky IPVZ). 

Za katedru VPL IPVZ a akreditační komisi MZČR pro obor VPL, MUDr. Ludmila Bezdíčková

V Praze, 22.6.2023

Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
Osobní dotazník rezidenta

Autor: Správce  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP