Vstup do interní sekce

Informace pro lékaře, kteří budou žádat v roce 2023 o dotaci na celou dobu spec. vzdělávání oboru VPL

10.1.2023

Postup vyplnění žádosti o dotaci na celé specializační vzdělávání lékařů

Vždy je nejprve nutná registrace a přihlášení na Jednotném dotačním portálu RISPF na webu htpp://isprofin.mfcr.cz/rispf.

Poté lze vytvořit novou žádost o dotaci. V poli Název projektu nezapomeňte kromě názvu zdravotnického zařízení vyplnit i obor (nevyplnění oboru je závada, kterou je nutné napravit).

Po vyplnění základních údajů je potřeba přiložit všechny povinné přílohy:

 1. Kopii rozhodnutí o akreditaci na příslušný základní kmen
 2. Kopii rozhodnutí o akreditaci na vlastní specializovaný výcvik nebo kopii žádosti o udělení akreditace, která byla podána na MZ
 3. Kopii dokladu o registraci nebo oprávnění k poskytování zdravotních služeb
 4. Životopis školitele (na formuláři MZ, který je uveřejněn ZDE)
 5. Kopii smlouvy s akreditovaným zařízením v případě, že žadatel nezajišťuje specializační vzdělávání na vlastních pracovištích
 6. Výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (pouze právnické osoby)
 7. Kopii zřizovací listiny (pouze příspěvková organizace zřízená krajem, obcí či ministerstvem)
 8. Informaci o vlastnické struktuře (pouze právnická osoba – formulář MZ)
 9. Doložení jména a příjmení všech osob oprávněných jednat jménem právnické osoby s uvedením, zda jednají jako statutární orgán nebo na základě plné moci
 10. Právnické osoba doloží údaje o skutečném majiteli ve formě úplného výpisu platných údajů (lze vytisknout z webu www.justice.cz)
 11. ! NOVĚ je dle bodu 4.1 odstavce d) a e) Metodiky nutné přiložit také čestné prohlášení a to:
  • čestné prohlášení, že bude s rezidentem uzavřen pracovní poměr na dobu určitou trvající nejdéle do získání specializované způsobilosti rezidenta v oboru
  • čestné prohlášení, že rezidenční místo vzniklo výhradně za účelem zajistit specializační vzdělávání a nesouvisí se zajišťováním zdravotních služeb na pracovišti žadatele

Na čestná prohlášení neexistuje ministerstvem daný formulář, v příloze našeho textu najdete soubor, který lze event. využít.

Jakékoliv kopie, které jsou součástí příloh, nemusí být úředně ověřené.

Vyplněnou žádost s přílohami je nutné v portálu odeslat elektronicky, poté je potřeba tuto žádost vygenerovat v PDF, vytisknout (bez příloh) a podepsat (ručně či elektronicky). Podepsaný dokument je pak nutné doručit do 5 dnů od elektronického odeslání žádosti na IPVZ – datovou schránkou (ID datové schránky: cf2uiwg), osobně či certifikovaným přepravcem listovních zásilek. Je tedy nutné vyplnit jak on-line formulář žádosti, tak jej také podepsaný doručit na IPVZ, jinak podání žádosti není kompletní!

Manuál, který popisuje vyplnění žádosti krok za krokem, najdete na odkazu ZDE.

Žádost je nutné podat nejpozději do 15.3.2023 24:00, poté je portál RISPF pro příjem žádostí zablokován!

Finanční podmínky dotačního programu

V letošním roce došlo k navýšení celkové výše dotace na 1 980 000 Kč, v případě specializační přípravy trvající 36 měsíců jde tedy o částku 55 000 Kč na měsíc. Zároveň také došlo k navýšení počtu rezidenčních míst v našem oboru na 150.

Dle Metodiky je na mzdové náklady rezidenta určeno min. 80 % z celkové výše dotace, na příjem školitele max. 10 % z celkové výše dotace. Zbylý rozpočet je využit na úhradu povinných kurzů, stáží a materiální náklady.

Celou Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2023 najdete ZDE.

Vypracovaly:
MUDr. Michaela Kantorová, MUDr. Ludmila Bezdíčková
Ing. Iva Urbancová, referentka oddělení rezidenčních míst IPVZ
-  kontakt na dotazy:
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 05 Praha 10
tel.: +420 271 019 386
e-mail: i.urbancova@ipvz.cz
www.ipvz.cz

Autor: Správce  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP