Vstup do interní sekce

Informace ve věci postupu při vyšetřování viru 2019 - CoV, kterou HSHMP dnešního dne rozeslala všem lůžkovým zdravotnickým zařízením v Praze.

26.1.2020

Postup při vyšetřování viru 2019 - CoV

Vážený pane řediteli,

vzhledem k nejasné situaci týkající se šíření nového koronaviru 2019 – nCoV Vám v příloze zasílám epidemiologická a klinická kritéria, která slouží jako pomůcka při vyslovení podezření na toto onemocnění. Personál pohotovostních služeb by měl mít k dispozici ochranné pracovní pomůcky (dále jen „OOP“) zejména ústenku typu FFP 3. Pro ošetřující personál se OOP skládají z následujícího vybavení: overal Tyvek vodě odolný, brýle ochranné nebo štít, ústenka FFP 3, rukavice. K desinfekci rukou lze doporučit prostředek s plně virucidní účinností, k desinfekci prostor, předmětů a ploch např. Persteril 15 v 1,5% koncentraci nebo Persteril 5 v 5% koncentraci. Pacientovi, který uvádí pobyt v posledních 14 dnech v Číně nebo pobyt na mezinárodním letišti v Asii, či kontakt s onemocněním u osoby z této oblasti, a má klinické příznaky onemocnění, je nezbytné ihned nasadit ústenku optimálně FFP 3 bez výdechového ventilu a izolovat ho, nejlépe v samostatné místnosti.

Hygienická stanice hlavního města Prahy má pro tento případ tým v nepřetržité pohotovosti, telefon 733 673 900 nebo prostřednictvím linky 112, a koordinuje případný transport pacienta, nařizuje protiepidemická opatření osobám v kontaktu.

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy je výše uvedenými prostředky vybavena a je schopna zajistit převoz pacienta podezřelého z infekce na pracoviště Kliniky infekčních a parazitárních nemocí Nemocnice Na Bulovce (dále jen „NNB“). Převoz je třeba avizovat orgánu ochrany veřejného zdraví, což je v Praze Hygienická stanice hlavního města Prahy, na výše uvedeném telefonním čísle. Odpovědným lékařem NNB za tuto problematiku je MUDr. Herrmanová, telefon 775 353 166.
Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro chřipku má v současné době již otestované vyšetřovací sety k detekci 2019-nCoV, telefon 724 362 602.

Děkuji za Vaši spolupráci.

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka

 

Příloha: Algoritmus

Nový koronavirus 2019 (2019 –nCoV)

Epidemiologická kritéria

 • cestování do Wu-chanu v Číně v posledních 14 dnech [1] před začátkem onemocnění

  nebo

   
 • blízký kontakt [2] s laboratorně potvrzeným případem onemocnění virem 2019 -nCoV v posledních 14 dnech před začátkem onemocnění

Klinická kritéria

 • onemocnění s klinickými příznaky závažné akutní respirační infekce vyžadující zdravotní péči nebo přijetí do nemocnice s klinickým nebo rtg potvrzeným zánětem plic

  nebo
   
 • horečka (teplota ≥ 38o C) při akutním respiračním onemocnění (náhlý začátek respirační infekce s jedním nebo více z následujících příznaků: dušnost, kašel, bolest v krku)

Odběrový materiál

Podle prozatímních pokynů WHO pro laboratorní vyšetřování suspektních případů na infekci virem 2019 -nCoV u lidí je třeba zvážit rychlý odběr následujících vzorků:

 • materiál z dýchacích cest (nasofaryngeální nebo orofaryngeální výtěr u ambulantních pacientů a sputum (v případě produkce) a/nebo endotracheální aspirát, případně BAL u pacientů se závažnějším respiračním onemocněním)
 • srážlivá krev/sérum k sérologickému vyšetření, akutní a rekonvalescentní vzorek
 • jiné vzorky v nejasných případech: hemokultura, moč (pro detekci antigenu Legionelly a pneumokoka)

Odběr vzorků z horních cest dýchacích a zejména dolních dýchacích cest, by měl být prováděn za zvýšených opatření pro prevenci a kontrolu aerogenních infekcí.

V současné době existuje jen omezené množství informací o nejvhodnějším načasování odběru vzorků.

Dopis

Autor: František Jeřábek  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP