Vstup do interní sekce

Metodický pokyn hlavní hygieničky - ukončování karantény rodiny (1.12.2020)

7.12.2020

Všem krajským hygienickým
stanicím
(včetně HS HMP)

V Praze dne 1. prosince 2020

METODICKÝ POKYN HLAVNÍ HYGIENIČKY ČESKÉ REPUBLIKY

K JEDNOTNÉMU POSTUPU KRAJSKÝCH HYGIENICKÝCH STANIC PŘI ROZHODOVÁNÍ O UKONČOVÁNÍ KARANTÉN U RODINNÝCH KONTAKTŮ A INTERVALU TRASOVÁNÍ PRO KONTAKTY ASYMPTOMATICKÝCH COVID-19 POZITIVNÍCH OSOB

1) Úvodní ustanovení
Tento metodický pokyn se vydává v souvislosti s trendem vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v České republice, a to vzhledem k narůstajícím počtům případů opakovaného kontaktu s nakaženými osobami v rodinném prostředí a dále vzhledem k potřebě sjednotit časové vymezení aktivního vyhledávání kontaktů s osobou s pozitivním výsledkem testování na COVID-19 v závislosti na přítomnost symptomů u této osoby.

2) Cíl
Cílem tohoto metodického pokynu je zajištění jednotného postupu krajských hygienických stanic, včetně Hygienické stanice hlavního města Prahy, (dále jen „KHS“) při rozhodování o ukončování karantén u rodinných kontaktů s osobou, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, a to s přihlédnutím k intenzitě kontaktu a přítomnosti symptomů u indexového případu, ve vztahu k časovému odstupu od kontaktu a při zohlednění času provedení laboratorního testu a jeho výsledku.

3) Postup KHS
I. Postup při ukončování karantén
Při ukončování karantény u jednotlivých členů společné domácnosti, v případě jejich kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou v rodině nebo společné domácnosti, postupovat následovně:

  1. V případě osoby s jednorázovým úzkým kontaktem s COVID-19 pozitivním pacientem v rodině se karanténa ukončuje nejdříve 10. den od daného kontaktu.
  2. V případě osoby žijící s COVID-19 pozitivním pacientem bez dalších kontaktů po zahájení domácí izolace pozitivního pacienta (pacient je izolován například v samostatném pokoji nebo je zajištěn trvalý minimální odstup 2 m, nedochází k žádnému fyzickému kontaktu s nemocným) se karanténa ukončuje nejdříve 10. den ode dne, kdy byl proveden test na SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem rodinnému příslušníkovi, který je v domácí izolaci.
  3. V případě osoby žijící s COVID-19 pozitivním pacientem s opakovanými kontakty v průběhu domácí izolace pozitivního pacienta (pacienta nelze izolovat v samostatném pokoji, nelze dodržet minimální odstup 2 m a dochází k fyzickým kontaktům s nemocným) se karanténa ukončuje nejdříve 15. den ode dne, kdy byl proveden test na SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem rodinnému příslušníkovi, který je v domácí izolaci.
  4. V případě osoby s úzkým kontaktem s dalším COVID-19 pozitivním pacientem v průběhu karantény, např. u dalšího člena rodiny (restart karantény) se karanténa ukončuje nejdříve 10. den ode dne, kdy byl proveden test na SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem dalšímu rodinnému příslušníkovi, který je v domácí izolaci.

II. Časové vymezení aktivního vyhledávání kontaktů s COVID-19 pozitivní osobou:
Aktivní vyhledávání kontaktů s COVID-19 pozitivní osobou provádět zpětně 2 dny (48 hodin) v případě, že se jedná o symptomatickou COVID-19 pozitivní osobu a 5 dnů v případě, že se jedná o asymptomatickou COVID-19 pozitivní osobu.

Žádám všechny KHS, aby podle tohoto metodického pokynu postupovaly ode dne 2. prosince 2020.

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného
zdraví a hlavní hygienička ČR

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR

Autor: Správce  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP