Vstup do interní sekce

Nový metodický pokyn ke karanténám

16.2.2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 

METODICKÝ POKYN HLAVNÍ HYGIENIČKY ČESKÉ REPUBLIKY

K JEDNOTNÉMU POSTUPU KRAJSKÝCH HYGIENICKÝCH STANIC PŘI ROZHODOVÁNÍ O NAŘIZENÍ KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ OSOBÁM, KTERÉ BYLY V ÚZKÉM KONTAKTU S OSOBOU, U KTERÉ BYLO LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ PROKÁZÁNO ONEMOCNĚNÍ COVID-19 A BĚHEM TOHOTO ÚZKÉHO KONTAKTU OBĚ OSOBY POUŽILY NÁLEŽITOU OCHRANU DÝCHACÍCH CEST

1) Úvodní ustanovení
Tento metodický pokyn se vydává v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 potencovaného výskytem britské varianty viru SARS-CoV-2 v České republice.

2) Cíl
Cílem tohoto metodického pokynu je zajištění jednotného postupu krajských hygienických stanic, včetně Hygienické stanice hlavního města Prahy, (dále jen „KHS“) při rozhodování o nařízení karanténních opatření osobám, které byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, a během tohoto úzkého kontaktu obě osoby použily náležitou ochranu dýchacích cest (např. obličejovou chirurgickou masku, tzv. roušku nebo respirátor).

3) Postup KHS
KHS v případě, že epidemiologickým šetřením zjistí, že jak osoba, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, tj. přítomnost viru SARS-CoV-2 (dále jen „pozitivní osoba“), tak i osoba, která byla v úzkém kontaktu s touto pozitivní osobou, měly po celou dobu tohoto kontaktu nasazenou náležitou ochranu dýchacích cest (např. obličejovou chirurgickou masku, tzv. roušku nebo respirátor), nebo dodržely při krátkodobém sejmutí této ochrany větší vzdálenost (nad 2 metry), nenařídí této osobě v úzkém kontaktu karanténu, a to za předpokladu, že tato osoba nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň nebyly epidemiologickým šetřením KHS a hodnocením rizika prokázány jiné epidemiologicky významné skutečnosti.

KHS tuto osobu poučí, že je povinna sledovat svůj zdravotní stav minimálně po dobu 14 dnů od posledního úzkého kontaktu s pozitivní osobou a že v případě klinických obtíží je povinna ihned kontaktovat svého registrujícího lékaře, a sdělit mu, že byla v úzkém kontaktu s osobou, u které byla prokázána přítomnost viru SARS-CoV-2.

V případě podezření na onemocnění COVID-19 způsobené novou variantou viru SARS-CoV-2 (např. britská, jihoafrická, brazilská) bude u osob v úzkém kontaktu s tímto onemocněním míra rizika nákazy u tohoto kontaktu posuzována individuálně na základě výsledku epidemiologického šetření a hodnocení rizika, bez ohledu na použití ochrany dýchacích cest v době tohoto kontaktu. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat rizikovým kontaktům (např. sociální, zdravotnický nebo pedagogický pracovník, osoba ze školního kolektivu, imunitně oslabená osoba) vzhledem k možnému dopadu na další šíření nových variant viru SARS-CoV-2.

Za náležitou ochranu dýchacích cest se nepovažuje improvizovaná ochrana nosu a úst např. šálou či šátkem.

Žádám všechny KHS, aby podle tohoto metodického pokynu postupovaly ode dne 12. 2. 2021.

Zrušuje se metodické pokyny hlavní hygieničky ze dne 11. 9. 2020 č.j. MZDR 38651/2020-1/OES a č.j. MZDR 5146/2021-1/OVZ ze dne 8. 2. 2020.

Vysvětlení revize: V návaznosti na následnou diskusi ze strany odborné veřejnosti došlo k odstranění ze skupiny neadekvátních ochranných prostředků dýchacích cest tzv. látkových roušek. Posiluje se tímto význam individuálního epidemiologického šetření a hodnocení rizik.

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného
zdraví a hlavní hygienička ČR

Rozdělovník
Všem krajským hygienickým stanicím (včetně HS HMP)
Sdružení praktických lékařů
SPLDD ČR

Nový metodický pokyn ke karanténám

Autor: Správce  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP