Vstup do interní sekce

Otevřený dopis účastníků XXIV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP v Brně ministru zdravotnictví k současné situaci v primární péči

10.11.2005

Vážený pane ministře, praktičtí lékaři účastnící se XXIV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP v Brně jsou silně znepokojeni současným stavem v primární péči a vydávají toto prohlášení:

Vážený pan 
MUDr. David Rath
Ministr zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

V Brně dne 10. 11. 2005

Vážený pane ministře,

praktičtí lékaři účastnící se XXIV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP v Brně jsou silně znepokojeni současným stavem v primární péči a vydávají toto prohlášení:

  1. Praktičtí lékaři si uvědomují svoji odpovědnost a roli v celém systému zdravotnictví a chtějí usilovat o zvyšování kvality poskytované péče. Pro žádoucí funkci a rozvoj primární péče však nejsou v současné době vytvářeny odborné ani profesní podmínky. Naopak, obor praktické lékařství je dlouhodobě finančně podhodnocen a exekutivou je jeho význam podceňován. Tím může být i vážně ohrožena kvalita poskytované léčebně preventivní péče občanům ČR.
  2. Vládou zamýšlená ekonomická opatření mohou ohrozit kvalitu a dostupnost poskytované zdravotní péče. Limitování výdajů a slíbené bonifikace specialistům povedou k přesunu preskripce k praktickým lékařům se všemi negativními dopady. Přitom neustále se zvyšující nároky na primární péči nejsou kompenzovány odpovídajícím navýšením prostředků. Proto je nezbytné urychleně vypracovat a zavést vhodné regulační mechanismy k omezení neracionálního čerpání zdravotní péče v ČR.
  3. Žádáme o koncepční řešení zabezpečení specializační přípravy v oboru „Praktické lékařství pro dospělé“. Nejistota, která provází přípravu na tuto specializaci, je jednou z nejvýznamnějších příčin ztráty atraktivity oboru pro mladou lékařskou generaci. Pokládáme i za nezbytnou změnu názvu oboru na „Všeobecné praktické lékařství“ v souladu s názvem oboru ve většině zemí EU.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem Vás tímto otevřeným dopisem žádáme, jako nového ministra zdravotnictví, o urychlené zahájení jednání se zástupci praktických lékařů, tak jak bylo přislíbeno představiteli vlády České republiky k řešení problémů primární zdravotní péče na základě předložených materiálů ze dne 6. 10. 2005.

 

Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. MUDr. Václav Šmatlák
předseda SVL ČLS JEP  předseda SPL ČR

 

Autor: Lucka  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP