Vstup do interní sekce

Pokyny k organizaci a průběhu výběrových řízení na RM 2019

22.7.2019

Vážení kolegové,

získali jste rezidenční místo a vypsali výběrové řízení. Další Váš postup při samotném výběrovém řízení je na: www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2019_17526_3967_3.html. Uvedený odkaz řeší formu přihlášky uchazeče (přílohy 3 a 4), které jsou též na  www.svl.cz. Samotný průběh a zápis VŘ pak řeší  Příloha č. 5, který musí komise VŘ vyplnit, podepsat a archivovat (stejně jako některé předchozí materiály má několik stran: Zpráva o posouzení a hodnocení uchazečů na místo rezidenta, Zápis o hodnocení jednotlivých uchazečů, Závěr (resp. Protokol o jednání komise).

K otázce podjatosti (může se týkat situací, kdy uchazeč je Váš příbuzný) jsme si vyžádali již při vydání vyhlášky stanovisko MZ, z něhož uvádíme:
„Pokud se týká problematiky podjatosti, tento problém jsme chtěli řešit zvláštní úpravou ve vyhlášce, ale návrh neprošel přes Legislativní radu vlády. Při závěrečné formulaci textu bylo nezbytné akceptovat výkladová stanoviska Legislativní rady vlády k návrhu předpisu. Jako řešení se uvádí, že školitel má právo i povinnost být členem komise (§ 5 odst. 1). Pokud se označí za podjatého, nemůže být členem komise (§ 5 odst. 2). Vyhlašovatel musí zajistit, aby byla jmenována funkční komise, a to nejméně tříčlenná (bez podjatého školitele).  Pokud by jednalo o školitele, který není podjatý, ale nemůže se zúčastnit jednání komise z jiných důvodů (např. nemoc, pobyt v zahraničí apod.), vyhlašovatel musí vždy postupovat tak, aby mohl zajistit funkčnost komise, tedy jmenovat takový počet členů komise, aby se jednání vždy zúčastnila nadpoloviční většina členů komise (§ 6 odst. 1).  Pokud bude vyhlašovatel postupovat naznačeným způsobem, nedostane se do kolize s vyhláškou. O případné podjatosti (nepodjatosti) musí každý navržený člen udělat prohlášení, které se zakládá do dokumentace výběrového řízení.“

Oznámení vybraného rezidenta ministerstvu zdravotnictví

Z textu vyjímáme: Poskytovatel ..má povinnost… seznam vybraných rezidentů neprodleně po skončení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví předat písemnou formou  s nadepsanou obálkou Rezidenční místo 2019 Oznámení vybraného rezidenta  probíhá  stejně jako v minulém roce, tj. bude se předávat ve dvou kopích na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
odbor vědy a lékařských povolání
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

Dále máte povinnost do 30 dnů od výběru rezidenta zpracovat jeho vzdělávací a finanční plán.
Tato agenda je předána IPVZ, plány odešlete na adresu: Ing. I. Urbancová IPVZ, Ruská 85, 100 02 Praha 10.

V případě, že se nepřihlásí žádný rezident nebo nebude nikdo vybrán, máte možnost vyhlásit ještě druhé kolo výběrového řízení. Podmínky pro vyhlášení II. kola jsou stejné jako v případě vyhlášení kola. S jakýmikoliv problémy týkající se rezidenčních míst se můžete kdykoliv obrátit na Ing. Urbancovou z IPVZ -  tel.: 271 019 386 nebo 605 502 994.

Autor: František Jeřábek  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP