Vstup do interní sekce

Pokyny k organizaci a průběhu výběrových řízení na RM

21.7.2014

Vážení kolegové,

13. 7. 2014

získali jste rezidenční místo a vypsali výběrové řízení.

Pro ty, kteří tyto složité procedury absolvují poprvé, je trochu obtížné se v nich orientovat. MZ ČR má různé předpisy, informace a formuláře na svých webových stránkách poněkud nepřehledné, uvádíme Vám všechny jejich adresy.

Informace ze dne 24. 6., kterou jsme Vám již dali k dispozici, protože obsahovala i pokyny k vyhlášení VŘ a jeho písemné oznámení MZ, je včetně příloh na adrese:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vyhlaska-c186/2009-sbvyhlaseni-a-prubeh-vyberoveho-rizeni-na-rezidencni-mi_9266_3.html

Na adrese  http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/rezidencni-mista-2014_3017_3.html
naleznete další 3 nyní aktuální materiály:

1. pokyny k  průběhu výběrového řízení (které nyní musíte zorganizovat), ze dne 30. 6. na adrese:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-k-vyberovemu-rizeni-_9277_3017_3.html

Jeho přílohy jsou shodné s předchozím materiálem, přesné pokyny pro VŘ jsou uvedeny ve Vyhlášce 186 (Příloha_1_Vyhláška 186_2009);
vyhlášení dle přílohy 2 (Příloha_2_Vyhlášení výběrového řízení) jste již provedli, přílohy 3 (Příloha_3_Přihláška) a 4 (Příloha_4_Osobní_dotazník) jsou určeny zájemcům, kteří se k Vám budou hlásit - pokud Vás kontaktují, je nutno jim vysvětlit, že bez písemného podání oficiální přihlášky a dotazníku by museli být z VŘ vyloučeni! Pro Vás je nyní důležitá Příloha_5_Zápis, který musí komise VŘ vyplnit, podepsat a archivovat (stejně jako některé předchozí materiály má několik stran: Zpráva o posouzení a hodnocení uchazečů o místo rezidenta, Zápis o hodnocení jednotlivých uchazečů, Závěr (resp. Protokol o jednání komise).

K otázce podjatosti (může se týkat situací, kdy uchazeč je Váš příbuzný) jsme si vyžádali již při vydání vyhlášky stanovisko MZ, z něhož uvádíme:
„Pokud se týká problematiky podjatosti, tento problém jsme chtěli řešit zvláštní úpravou ve vyhlášce, ale návrh neprošel přes Legislativní radu vlády. Při závěrečné formulaci textu bylo nezbytné akceptovat výkladová stanoviska Legislativní rady vlády k návrhu předpisu. Jako řešení se uvádí, že školitel má právo i povinnost být členem komise (§ 5 odst. 1). Pokud se označí za podjatého, nemůže být členem komise (§ 5 odst. 2). Vyhlašovatel musí zajistit, aby byla jmenována funkční komise, a to nejméně tříčlenná (bez podjatého školitele).  Pokud by jednalo o školitele, který není podjatý, ale nemůže se zúčastnit jednání komise z jiných důvodů (např. nemoc, pobyt v zahraničí apod.), vyhlašovatel musí vždy postupovat tak, aby mohl zajistit funkčnost komise, tedy jmenovat takový počet členů komise, aby se jednání vždy zúčastnila nadpoloviční většina členů komise (§ 6 odst. 1).  Pokud bude vyhlašovatel postupovat naznačeným způsobem, nedostane se do kolize s vyhláškou. O případné podjatosti (nepodjatosti) musí každý navržený člen udělat prohlášení, které se zakládá do dokumentace výběrového řízení.“

2. Oznámení vybraného rezidenta ministerstvu zdravotnictví na adrese:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/oznameni-vybraneho-rezidenta-ministerstvu-zdravotnictvi-_9380_3017_3.html

Z textu vyjímáme: Poskytovatel ..má povinnost… seznam vybraných rezidentů neprodleně po skončení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví předat na formuláři, který je součástí přílohy tohoto článku… písemnou formou na adresu Ministerstva zdravotnictví
(s nadepsanou obálkou Rezidenční místo 2014 – odbor VLP) ve 2 kopiích.

Příloha: formulář_Informace o vybraném rezidentovi_2014

Oznámení výsledků 1. kola výběrového řízení je nutné provést nejpozději do 10. 10. 2014.

3. Doporučujeme vám prostudovat znovu i Metodiku (Vás se týká program č. 2) na adrese http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/metodika-pro-zadatele-o-dotaci-ze-statniho-rozpoctu-na-rezidencni-misto-pro-rok-_8539_3017_3.html, část 9, která v bodě 9. Podrobné podmínky dotačního programu po výběru rezidenta

9.1 Výběrové řízení na rezidenční místo
9.2 Vzdělávací plán rezidenta (předkládá se až po výběru rezidenta)
9.3 Finanční plány specializačního vzdělávání

ukládá povinnost do 30 dnů od výběru rezidenta zpracovat jeho vzdělávací a finanční plán.
Tato agenda byla předána IPVZ, plány odešlete na adresu: IPVZ, Ruská 85, 100 02 Praha 10.

V případě, že se nepřihlásí žádný rezident nebo nebude nikdo vybrán, máte možnost vyhlásit ještě druhé kolo výběrového řízení. Podmínky pro vyhlášení II. kola jsou stejné jako v případě vyhlášení kola. Ukončení 2. kola výběrového řízení se musí uskutečnit do 14. 11. 2014.

S jakýmikoliv problémy týkající se rezidenčních míst se můžete kdykoliv obrátit na Ing. Urbancovou -  tel.: 271 019 386 nebo 605 502 994.

Autor: František Jeřábek  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP