Vstup do interní sekce

Prohlášení k situaci na Ukrajině a k LPP o pacienty z Ukrajiny

2.3.2022

Čeští praktičtí lékaři podporují Ukrajinu, zásadně nesouhlasí s agresí Vladimira Putina vůči ukrajinskému národu a násilnému obsazení svobodné svébytné země. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů vyzývá své členy, aby pomohli bezplatně ošetřit ukrajinské uprchlíky, kteří dosud nezískali od českého státu tzv. statut strpění, na který se váže zdravotní pojištění. „Umíme nabídnout bezplatné ošetření, neumíme ale zajistit ostatní následné věci. Toto nyní řešíme s ministerstvem zdravotnictví. Naše odborná společnost uvolní na pomoc ukrajinským uprchlíkům prostředky až do výše jednoho milionu korun,“ řekl předseda SVL ČLS JEP doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zasíláme Vám rychlou informaci o zajištění zdravotní péče v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Občanům Ukrajiny se doporučuje v současné situaci pobývat na území ČR na základě víza „za účelem strpení“ které poskytují pracoviště OAMP Ministerstva vnitra. Okamžikem udělení tohoto víza se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát.

Občan Ukrajiny, který přicestuje na území ČR, může v ČR též pobývat až 90 dní jako turista, bez nutností sjednávat si vízum. Po dobu turistického pobytu však musí mít sjednáno komerční cestovní pojištění.

Je-li občan Ukrajiny pojištěn v systému veřejného zdravotního pojištění, má-li komerční pojištění nebo si hradí péči sám, může se obrátit na libovolného poskytovatele zdravotních služeb.

Každý poskytovatel zdravotních služeb je povinen poskytnout neodkladnou péči kdykoliv a komukoliv, bez ohledu na pojištění nebo pobytový statut.

Varianty poskytovaná zdravotní péče dle druhu pobytu v ČR:

 1. Vízum „strpění pobytu“ – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění od okamžiku vydání víza, má papírový náhradní doklad a je jí hrazena plná péče. Osoba, které je Ministerstvem vnitra přiznáno vízum za účelem strpění pobytu, se musí cca za 5 dní dostavit na jakoukoliv pobočku VZP a vyzvednout si potvrzení o pojištění. V případě, že osoba potřebuje neodkladnou péči dříve, než potvrzení získá, doporučujeme prokázat se alespoň platným cestovním dokladem a přiděleným vízem za účelem strpění pobytu.
 2. Trvalý pobyt na území ČR – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná zdravotní péče.
 3. Zaměstnání na území ČR – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná zdravotní péče.
 4. Pojištění v jiném státě EU – pomocná účast ve veřejném zdravotním pojištění, má Evropský průkaz pojištěnce, poskytována nezbytná nebo plná zdravotní péče.
 5. Turistický pobyt – do 90 dnů na území ČR, je nutné sjednat vlastní komerční zdravotní pojištění a rozsah poskytovaných zdravotních služeb je dán typem pojištění. Tato pojištění jde běžně sjednat online.
 6. Dlouhodobý pobyt nad 90 dnů – je nutné sjednat vlastní komerční zdravotní pojištění a rozsah poskytovaných zdravotních služeb je komplexní.
 7. Dítě narozené na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem – účast ve veřejném zdravotním pojištění do 2 měsíců věku, dále je třeba sjednat komerční zdravotní pojištění, do 2 měsíců je osobě poskytovaná plná zdravotní péče.
 8. Žadatelé o azyl – účast ve veřejném zdravotním pojištění od data podání žádosti, osobě je od tohoto okamžiku poskytována plná zdravotní péče.
 9. Žadatelé o azyl v zařízení Ministerstva vnitra – osobě je poskytována pouze neodkladná zdravotní péče, kterou poskytuje ministerstvo vnitra v rámci svých zařízení.
 10. Azyl – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná zdravotní péče.
 11. Žadatelé o doplňkovou ochranu – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná péče.
 12. Žadatelé o doplňkovou ochranu v zařízení Ministerstva vnitra – osobě je poskytována pouze neodkladná zdravotní péče.

Občané Ukrajiny by se měli nejpozději do tří dnů hlásit na odd. cizinecké policie, kde po registraci mají nárok být ošetření v rámci varianty č. 1

V případě, že pro občany Ukrajiny neplatí žádná z uvedených variant (tj. zpravidla se pac. dosud nehlásil na cizinecké policii) a PL zabezpečí pro pacienta léky, může PL požádat SVL ČLS JEP na adrese svl@cls.cz o proplacení nákladů na tyto nezbytné léky. K žádosti PL přiloží scan svého čestného prohlášení, ve kterém uvede zejména kdy, komu, datum narození, jaký lék a za jakou cenu poskytl, číslo svého účtu a své razítko, telefonické spojení a vlastnoruční podpis . Na uvedené zcela mimořádné situace vyčlenil výbor SVL ČLS JEP finanční prostředky, ze kterých může být požadovaný náklad uhrazený.

Těším se na další spolupráci

Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc
předseda SVL ČLS JEP

Autor: Správce  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP