Vstup do interní sekce

Projekt Ukrajina, aneb čeští lékaři společně s lékaři ukrajinskými

1.4.2022

V důsledku ruské agrese do Ukrajiny je skoro 300.000 uprchlíků v ČR pro které je potřeba koncepčně řešit primární léčebně preventivní péči. Kromě akutní péče je potřeba otestovat i klasickou LPP tak, jak je tomu u občanů ČR. Díky zdravotnímu pojištění je řešena finanční stránka uvedeného problému. Druhou oblastí je komunikace s pacienty z Ukrajiny a jejich přebírání do trvalé péče. Z uvedeného důvodu, aby bylo možno otestovat vhodné postupy připravila SVL ČLS JEP „Projekt  Ukrajina“.

Cílem projektu je:

  1. Zjistit reálné potřeby LPP ukrajinských uprchlíků v primární péči.
  2. Využít možnosti ukrajinských lékařů/uprchlíků v ČR na překladatelské a jiné služby v rámci primární péče.

Financování projektu:
Cestou SVL ČLS JEP ve výši do 10.000 Kč na jednu ordinaci. Celková částka na projekt je 1.000.000 Kč.

Realizace projektu:
1. 4. 2022 do 30.6. 2022 a dále dle vyhlášení na webu www.svl.cz.

Přihlášení do projektu:
Do projektu se může přihlásit VPL, člen SVL viz příloha č. 1, který zabezpečuje LPP pro ukrajinské uprchlíky a chce využít překladatelských a jiných činností ukrajinského kolegy viz příloha č. 2 a viz příloha č. 4.  Na pokrytí finančních nákladů může žádat na svou ordinaci 10.000 Kč, (tj. cca 250 Kč za hodinu). Tato bude poskytnuta cestou SVL a dotyčný lékař ji proplatí ukrajinskému kolegovi na základě DPP s ním uzavřené. Ukrajinský kolega může takto poskytovat služby několika ordinacím. Předpokladem je, že ordinační doba pro ukrajinské uprchlíky a využití kolegy bude 1 – 2 hodiny denně po dobu celého měsíce, nebo období, na které bude dohoda mezi SVL a ordinací uzavřena a vyplněna statistických dotazníků ošetřených pacientů z Ukrajiny viz příloha č. 3.

Postup:
VPL zašle vyplněnou přihlášku (příloha č. 1) a dotazník ukrajinského lékaře (příloha č. 2) na adresu svl@cls.cz s předmětem „ukrajinský lékař“. Bezprostředně dostane potvrzení o přijetí do projektu. Poté v následujícím měsíci zašle fakturu na max. 10.000 Kč na SVL ČLS JEP společně se statistickými dotazníky ošetřených pacientů (příloha č. 3).

Formuláře pro přihlášení a vykazování:

Několik upozornění:

  1. Pokud zaměstnavatel přijme do prac. poměru cizince, je povinen vyplnit následující formulář:
  2. Informace k zaměstnávání od MPSV:
  3. Uprchlík z Ukrajiny a sociální dávky:

Na jaké dávky mají UA uprchlíci nárok, resp. od čeho se odvíjí jejich výše?
Od konce února do 20. března byla vyplácena částka pomoci v hmotné nouzi s názvem mimořádná okamžitá pomoc z důvodu možné újmy na zdraví ve výši cca 2500 Kč na osobu, od 21. 3. 2022 je vyplácena humanitární dávka ve výši 5000 Kč na osobu, která byla v legislativě přijata ve stavu legislativní nouze, dávka se bude vyplácet každému 6 měsíců, první dávku dostane na předložení dokladu s vízem strpění nebo zvláštní ochrany. Od druhé dávky budou posuzovány příjmy, případně majetek v ČR, bude možné i čestným prohlášením. Budeme sledovat zda se dospělý zapojí do pracovního procesu, v tom případě se dávka u dospělých bude krátit nebo nebude vyplacena, pro děti se krátit nebude.

Je nějak omezená částka, kterou si uprchlík může vydělat, aby o tyto dávky nepřišel?
Pokud bude jeho příjem vyšší než 5000 Kč, pak mu vyplacena nebude, ale dětem se krátit nebude.

Má na to vliv druh smlouvy (DPP, DPČ apod.)? 
Pokud bude mít DDP do 10.000 Kč nebude se odvádět sociální pojištění, pak mu nevznikne nárok na nemocenské dávky, pokud bude placeno pojistné na sociální zabezpečení, tak podle české legislativy bude mít nárok na ty nemocenské dávky, jako u českých občanů – platí stejné lhůty na vznik nároku na dávky.

Jsou výjimky pro referované profese”?
Zatím nejsou výjimky, regulovaných profesí je velice mnoho.

Na co by si měl praktický lékař, který nemá tým právníků a „osobářek“ dát pozor?
Zejména na jaký účet platí odměnu za práci, aby neplatil na účet někoho jiného a dotyčný zaměstnanec nebyl o příjem někým krácen.

 

Kontaktní osoby

Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
byma@lfhk.cuni.cz

MUDr. Cyril Mucha
mucha@doktor-mucha.cz

 

Autor: Správce  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP