Vstup do interní sekce

Stanovisko reprezentace SVL ČLS JEP při e-jednání s MZ 3.4.2020 k provádění sérologických testů.

5.4.2020

Stanovisko reprezentace SVL ČLS JEP při e-jednání s MZ 3. 4. 2020 k provádění sérologických testů praktickými lékaři u pacientů končících karanténu z důvodu možného kontaktu s infekcí COVID-19.

Respektujeme názor odborných autorit ČR na potřebu testování pacientů končících karanténu z důvodu možného kontaktu s infekcí COVID-19. Respektujeme jejich názor, že praktičtí lékaři tak mohou přispět k boji se současnou pandemií COVID-19 v ČR. Zároveň  konstatujeme, že je třeba zlepšit komunikaci MZ jak směrem k laické tak odborné veřejnosti.

Považujeme provádění sérologických testů ke stanovení protilátek typu IgG a IgM proti COVID-19 (samozřejmě nikoli stěrů z nosohltanu) v ordinacích praktických lékařů za možné pouze při splnění následujících podmínek:

  1. Veřejnosti musí být jasné, že testy jsou určeny pouze pro pacienty končící karanténu a provádět se budou pouze po předchozí domluvě.
  2. Vyšetření bude probíhat na bázi dobrovolnosti, tj. lékaři budou moci testování odmítnout. V tom případě by ho ovšem měli zajistit alternativně – viz dále.
  3. Testy budou doručeny do jednotlivých ordinací spolu s jasným metodickým návodem k provedení.
  4. Bude vytvořen metodický pokyn k bezpečnému provádění testů, tak aby i v případě pozitivity nedošlo k rizikovému kontaktu zdravotníků. Do ordinací budou doručeny příslušné ochranné prostředky (tj. roušky FFP-2, rukavice, štíty a overaly v dostatečném množství, desinfekční prostředky). Z metodického pokynu musí být zároveň jasné jak pomůcky uchovávat nebo likvidovat a jak prostory desinfikovat.
  5. Testy i OOP budou podle potřeby do ordinací doplňovány.
  6. Testování bude oceněno adekvátní finanční úhradou
  7. Vykazování výsledku testu bude jednoduchou formou s využitím existující elektronické žádanky.    
  8. Ordinace vytvoří zvláštní režim pro testování, tj. zejména testování ve vyhrazené době mimo ordinaci, v jedné místnosti ve sdružené praxi nebo např. na poliklinice.

Tam, kde se nebudou moci ordinace z nějakého důvodu do testování zapojit, vidíme jako alternativu vyšetření u kolegy, který testy provádí v režimu nepravidelné péče, nebo místní zajištění např. na pracovišti LPS mimo výkon její služby nebo v laboratoři.

Pokud Sdružení praktických lékařů ČR navrhuje provádění testů praktickými lékaři jen v režimu nařízení MZ ČR, jsme s tím srozuměni, požadavek respektujeme, a na našem stanovisku, se nic nemění.

V Praze dne 3. 4. 2020

Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
MUDr. Cyril Mucha

Autor: Správce  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP