Vstup do interní sekce

Stanovisko SVL k informaci o přidělování "profesní způsobilosti pro odbornost všeobecné lékařství" lékařům s jinou specializací

23.3.2006

Věc: Přidělení osvědčení o profesní způsobilosti pro odbornost všeobecné lékařství

Vážená paní
PhDr. Erika Gerlová
Ředitelka odboru vědy a vzdělávání
Palackého nám. 4
128 01  Praha 2

                                                                                                                                              V Praze dne 23. 3. 2006

Věc: Přidělení osvědčení o profesní způsobilosti pro odbornost všeobecné lékařství


Vážená paní ředitelko,

     ze zápisu schůze výboru České internistické společnosti ze dne 2. 3. 2006 jsme se dozvěděli, že MUDr. Lacinová referovala „o možnosti požádat si o přidělení osvědčení o profesní způsobilosti pro odbornost všeobecné lékařství. Toto udílí internistům při splnění doby praxe MZ ČR. Toto osvědčení by mělo postačovat k oprávnění požádat o smlouvu se zdravotními pojišťovnami pro práci praktického lékaře. Doporučujeme všem zájemcům nyní v této záležitosti kontaktovat MZ ČR, protože je to možnost, o kterou jsme dlouho usilovali“.

     Žádáme Vás o laskavé vysvětlení, zda tato informace odpovídá skutečnosti vzhledem k tomu, že dle našeho názoru:
a) odbornost všeobecného lékařství v souladu s platným zákonem č. 95/2004 Sb.  v současné době již neexistuje a byla nahrazena specializací praktický lékař pro dospělé
b) specializovanou způsobilost pro výkon praktického lékaře podlé téhož zákona může získat pouze lékař po složení atestace z praktického lékařství pro dospělé, nikoliv z jiných oborů
c) dle přechodných ustanovení uvedeného zákona § 44 mohou jen lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali specializaci I. stupně v základním oboru všeobecné lékařství, získat specializovanou způsobilost v oboru praktické lékařství pro dospělé stanoveném v příloze k tomuto zákonu.

Není třeba zdůrazňovat, pokud je uvedená informace pravdivá, že s uvedeným postupem MZ zásadně nesouhlasíme.

Předem děkuji za spolupráci, s pozdravem

 

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
předseda SVL ČLS JEP


Informace o dalším postupu ve věci vydávání potvrzení odborné způsobilosti v oboru Praktické lékařství pro dospělé lékařům nesplňujícím podmínky dle zákona 95/2004 Sb. MZ ČR.

 

 

Vážení kolegové,

na můj dopis MZ ze dne 23.3.2006 jsme jako odpověď obdrželi dopis z MZ od MUDr. Karla Kubíčka, ředitele odboru přímo řízených organizací a uznávání kvalifikací lékařů, zubních lékařů a farmaceutů:


» Zde dopis k přečtení


S uvedeným stanoviskem jsme nesouhlasili a požádali jsme o právní rozbor, ze kterého vyplývá, že tato rozhodnutí nejsou v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb.

» Zde právní rozbor


Na základě toho jsem požádal vědeckou radu ČLK o stanovisko a tato přijala následující usnesení 26.4.2006.

Vědecká rada ČLK žádá představenstvo, aby požádalo MZ o zastavení vydávání Způsobilosti v oboru „Praktické lékařství pro dospělé" lékařům, kteří nesplňují Podmínky zákona č. 95/2004 Sb. Navrhujeme vytvořit komisi ze zainteresovaných stran a připravit způsob rekvalifikací lékařů v souladu s platnou legislativou.

Předsednictvo ČLS JEP v čele s prof. Blahošem zaslalo panu řediteli následující nesouhlasný dopis:

» Zde nesouhlasný dopis


Následně jsme se sešli 3. 5. 2006  za Společnost všeobecného lékařství: doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Otto Herber a MUDr. Bohumil Seifert, PhD. a za Českou internistickou společnost: doc. MUDr. Richard Češka, CSc., prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. a mimo jiné přijali stanovisko podporující postup předsednictva ČLS JEP:

» Zde stanovisko odborných společností ČLS JEP


Na základě všech těchto uvedených argumentů jsme požádali o schůzku ředitele odboru přímo řízených organizací a uznávání kvalifikací lékařů, zubních lékařů a farmaceutů MUDr. Pavla Kubíčka s předběžným termínem 15. 5. 2006, kde budeme žádat (pokud tak již nebylo učiněno) o zastavení uvedeného postupu. O dalším vývoji situace budeme informovat.

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
předseda SVL ČLS JEP
                                                     MUDr. Otto Herber
místopředseda SVL ČLS JEP

Autor: Lucka  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP