Vstup do interní sekce

Vyjádření výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP k srážkám za poskytování léčebně preventivní péče

9.1.2007

Koncem roku 2006 začaly zdravotní pojišťovny uplatňovat regulační mechanismy za 1. a 2. čtvrtletí 2006 v návaznosti na vyhlášku č. 550/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 101/2006 Sb.. Praktickým lékařům byly vypočteny srážky:

 1. léčiva a zdravotní prostředky
 2. za vyžádanou péči S1 (odb. 222, 801 – 805, 807, 812 – 823)
 3. za vyžádanou péči S2 (odb. 809)
 4. poměr úhrady za ošetřované neregistrované a registrované pojištěnce
 5. za zdravotní péči poskytovanou neregistrovaným pojištěncům
 6. za výkony Prevence a očkování
 7. za ostatní výkony nad rámec kapitace a za výkony na ošetřené neregistrované pojištěnce

 

Všeobecní praktičtí lékaři jsou povinni při poskytování léčebně preventivní péče dodržovat zákony České republiky.

Podle zákona 48/1997 Sb., část pátá – Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady se praví v § 13, odst. 1. ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci z cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav. Dle odstavce 2. zdravotní péče hrazená v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem zahrnuje léčebnou péči

 1. ambulantní
 2. pohotovostní službu
 3. preventivní péči
 4. dispenzární péči
 5. poskytování léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky
 6. lázeňskou péči
 7. závodní preventivní péči
 8. dopravu nemocných a náhradu cestovních nákladů.

 

Nikde v tomto zákoně se nehovoří o tom, že by úhrada byla regulována. Vyhláškou č. 550/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 101/2006 Sb. nebyl zákon č. 48/1997 Sb. zrušen.

Podle vyhlášky č. 56/1997 Sb. dle § 1. Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé se praví: Preventivní prohlídka se provádí od 18 let věku jednou za dva roky. Ve vyhlášce č. 439/2000 Sb. O očkování proti infekčním nemocem jsou stanovena pravidla postupu při očkování.

Pojišťovny a zejména VZP začaly uplatňovat regulační opatření za poskytnutou péči, která je předepsaná zákony. Tyto výše uvedené zákony jsou platné a nebyly novelizovány ani zrušeny. Praktičtí lékaři jsou tedy sankcionováni za péči, kterou poskytují v souladu s platnými předpisy a kdyby ji takto neposkytovali, nepostupovali by lege artis.

 

V průběhu roku 2006 začal být od zaměstnavatelů v podstatně vyšším počtu vyžadován požadavek na závodní preventivní péči podle Úmluvy ILO 195. Tím došlo k nárůstu závodní preventivní péče, která dle Zákona o všeobecném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. je hrazena, avšak dle vyhlášky č. 550/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 101/2006 Sb. podléhá regulačním mechanismům, t. j. defacto hrazena není.

V odbornostech S1 a S2 byla navýšena cena práce a zároveň snížena celková úhrada. Tím došlo k tomu, že pokud všeobecní praktičtí lékaři chtěli zachovat péči, na kterou byli pacienti zvyklí, financovali tento rozdíl z úhrady za jimi poskytovanou péči.

Výbor Společnosti všeobecného lékařství z výše uvedených faktů, proto vyjadřuje zásadní nesouhlas s regulačními mechanismy uplatňovanými zdravotními pojišťovnami. Všeobecní praktičtí lékaři jsou sankcionováni za vykonanou práci poskytovanou lege artis a v souladu s platnými záklony ČR. Pokud by praktičtí lékaři tuto činnost neprováděli, došlo by nepochybně k přímému ohrožení pacientů a ke vzniku mnoha nemocí a úmrtí.

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP se domnívá, že veřejnost celé ČR by měla být seznámena s těmito skutečnostmi.

Výbor SVL ČLS JEP
Praha 9. 1. 2007

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

                                                    

MUDr. Otto Herber

předseda SVL ČLS JEP

 

místopředseda SVL ČLS JEP

Autor: Lucka  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP