Vstup do interní sekce

Výroční zpráva Nadačního fondu Praktik za rok 2006

2.2.2007

V nadačním rejstříku byly dokončeny a zaznamenány všechny personální změny, které se udály během r.2006 – viz příloha. NF Praktik podpořil i v roce 2006 projekt Tvorba a implementace Doporučených postupů pro praktické lékaře.

logo NF Praktik

  


NADAČNÍ FOND PRAKTIK

Výroční zpráva za rok 2006

V roce 2006 se sešla Správní rada v termínech 21. března. a 21.listopadu.

Správní rada pracovala ve složení :
MUDr. Otto Herber – předseda, Ing. Jiří Michal, Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., 
MUDr. Bohumil Seifert, MUDr. Jaroslava Laňková, MUDr. Marcela Bradáčová, 
PharmDr. Josef Valenta, MUDr. Peter Polievka, MUDr. Petr Dedek

V nadačním rejstříku byly dokončeny a zaznamenány všechny personální změny, které se udály během r.2006 – viz příloha.
NF Praktik podpořil i v roce 2006 projekt Tvorba a implementace Doporučených postupů pro praktické lékaře.

Jednalo se o následujících 12 témat:

Demence - Laňková
Chronická rána a její léčba - Karen
ICHS - Býma
Gerontologie - Býma
Dolní GIT - Seifert
Přednemocniční péče - Červený
Chronická onemocnění pohybového ústroj-revmatologie - Skála
Nespavost - Konštacký
Metabolický syndrom - Karen
Dif.dg.bolestí hlavy - Skála
Nefrologie - Brejník
Software pro PL - Mucha

Prostředky na tyto Doporučené postupy byly získány zejména od společnosti Zentiva, a. s. v celkové výši 1.000.000,- Kč.

NF Praktik podporoval projekt ATLET, který sleduje implementaci doporučených postupů a mj. také způsob moderní terapie poruch metabolizmu lipidů, léčbu ischemické choroby srdeční, hypertenze metabolického syndromu. Dále monitoruje efektivitu režimových opatření, míru obezity, frekvenci kuřáctví a další. Nadační fond Praktik současně podpořil analýzu dat projektu ATLET , kterou zpracovává FaF UK v Hradci Králové. Aktuální stav tohoto projektu je přílohou.

Veškeré čerpání prostředků NF Praktik je v Příloze k účetní závěrce, která je spolu s účetní rozvahou a výsledovkou součástí této zprávy.
Revizní zpráva revizora dr. Kose je rovněž přílohou.

Všechny materiály jsou také k nahlédnutí na sekretariátě NF Praktik.

MUDr. Otto Herber
předseda správní rady NF Praktik
V Praze dne 31. 12. 2006

Výroční zpráva 2006

Autor: Lucka  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP