Vstup do interní sekce

Žádost o podporu při realizaci letošní surveillance respiračních virů (ARI ILI)

27.11.2020

Adresáti:

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
Předsedkyně MUDr. Alena Šebková
 
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky
Předsedkyně MUDr. Ilona Hülleová
 
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Předseda doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
 
Sdružení praktických lékařů
Předseda MUDr. Petr Šonka

 

Věc: Zajištění sentinelové surveillance respiračních virů pro sezonu 2020-2021 v ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás jako předsedkyně a předsedy odborných společností oslovit s prosbou o podporu a spolupráci na zajištění sentinelové surveillance respiračních virů pro sezonu 2020-2021 v ČR.

Standardně je každoročně se opakující sentinelová surveillance respiračních virů zabezpečena spoluprací s jednotlivými KHS a HSHMP, které ji od 40. kalendářního týdne do 20. kalendářního týdne následujícího roku v každém kraji každý týden zajišťují v rámci spolupráce s jimi oslovenými všeobecnými praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost.

Letos vzhledem k epidemiologické situaci Národní referenční laboratoř pro chřipku (NRL) požadovala v každém kraji minimálně 1 odběr vzorku od indikovaného dětského pacienta a 2-3 odběry vzorku od indikovaného dospělého pacienta každý týden.                      

Postup při výběru diagnóz případů pro odběry:

  • akutní infekce horních cest dýchacích (J00, J02, J04, J05, J06)
  • chřipka (J10.1, J10.8, J11.l, J11.8)

Vzorky jsou v NRL následně postupně testovány:

  1. SARS-CoV-2
  2. Viry influenzy A, B (včetně subtypů A a linií B)
  3. Nechřipkové respirační viry (adenoviry/bocaviry, RSV/metapneumovirus, parainfluenzaviry/běžné koronaviry, rhinoviry/enteroviry)

Bohužel v současné epidemiologické situaci dostává NRL vzorky pro surveillance spíše výjimečně a řadu let jinak skvěle fungující spolupráce s praktickými lékaři je letos omezena natolik, že vlastní existence sledování je v ohrožení. Surveillance respiračních virů je velmi důležitá, protože mapuje výskyt běžných respiračních virů a zejména pak viru chřipky, letos včetně SARS-CoV-2, v populaci.

Viry chřipky NRL následně charakterizuje, pomnoží a v rámci mezinárodního sledování zasílá do laboratoří WHO, kde jsou základem pro výběr vakcinálních kmenů pro následující sezónu a spolupráce NRL jednotlivých členských států s WHO je v tomto směru zcela zásadní.

Předem děkujeme všem kolegům praktickým lékařům, že i přes aktuální epidemiologickou situaci, se do pravidelně realizovaného sytému aktivněji zapojí i v sezóně 2020-2021 a pomohou KHS a NRL realizovat surveillance respiračních virů v ČR v dostatečném rozsahu. Odběrové soupravy a karty pacienta jsou k dispozici jako obvykle ve vaší spádové KHS.

Další pokyny Viz Metodický pokyn MZ ČR k sentinelové surveillance respiračních virů pro rok 2020-2021 v ČR v příloze.

S pozdravem

MUDr. Barbora Macková
vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie
Státní zdravotní ústav

Dopis

Autor: Správce  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP