Vstup do interní sekce

Závěry jednání k problematice potvrzování karantény a izolace pro účely mimořádného příspěvku zaměstnanci (sněmovní tisk 1153)

10.3.2021

Závěry jednání MPSV, ČSSZ, Sdružení praktických lékařů ČR a České lékařské komory k problematice potvrzování karantény a izolace pro účely mimořádného příspěvku zaměstnanci (sněmovní tisk 1153)

Pozvánka zaslána na Českou lékařskou komoru, Českou lékařskou společnost J. E. Purkyně a Sdružení praktických lékařů ČR, MPSV, úřad Hlavního hygienika ČR na MZČR.

Přítomni:

 • ČSSZ – Boháček, Zrcek, Bolcková, Venclová, Hulec, Šeredová, Ťoupal, Forejtová
 • SPL ČR – Houska, Uher
 • ČLK – Valášek
 • MPSV – Machanec, Zamrzlová

Jednání proběhlo on-line formou dne 26. 2. 2021 od 10:00. Zahájil Mgr. Zrcek, ředitel sekce sociálního pojištění ČSSZ, který seznámil přítomné s právní úpravou obsaženou v návrhu zákona, jímž se zaměstnancům přiznává mimořádný příspěvek při nařízené karanténě. Ten má zaměstnancům vyplácet zaměstnavatel, spolu s náhradou mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, která náleží v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (v maximální výši 370 korun za den). Zaměstnavatel si příspěvek k náhradě mzdy následně může odečíst od povinného odvodu pojistného.

Mimořádný příspěvek se poskytuje při nařízené karanténě. Karanténou se přitom rozumí též izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Stěžejní je pro navrhovanou právní úpravu otázka, jak rychle a efektivně, bez zbytečné zátěže lékařů, pacientů a pracovníků správ sociálního zabezpečení propagovat zaměstnavateli elektronicky údaj o tom, že zaměstnanci byla nařízena karanténa/izolace.

Karanténou se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy (dále jen "fyzická osoba podezřelá z nákazy"), od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit,

Izolací se rozumí oddělení fyzické osoby, která onemocněla infekční nemocí, od ostatních fyzických osob. Podmínky izolace musí s ohledem na charakter přenosu infekce zabránit jejímu přenosu na jiné fyzické osoby, které by mohly infekční onemocnění dále šířit.

Pozn. dle platného mimořádného opatření MZ ze dne 2. 3. 2021 se izolace nařizuje v délce 14 dnů ode dne odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření přítomnost viru SARS-CoV-2 prokázalo, a to:

 1. všem osobám, které mají pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, a
 2. všem osobám, které mají pozitivní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zároveň vykazují příznaky onemocněníCOVID-19,(dále jen „pozitivně testovaná osoba“).

Návrh ČSSZ vycházel z již dohodnutého řešení pro nařizování karantény za použití eNeschopenky a po proběhlé diskusi se na něm účastníci jednání shodli.

V případech karantény bude postupováno stejně jako dosud (při vystavení eNeschopenky je uvedeno do profese slovo „karanténa“ a je použita dg. Z209).

Případy dočasné pracovní neschopnosti:

 • Pokud by v případech, kdy je izolace zřejmá již od začátku (viz. poznámka výše), tuto skutečnost vyznačil ošetřující lékař již při vystavení nové eNeschopenky do pole profese, bude zaměstnavatel o nařízené izolaci informován automaticky v notifikaci o DPN jeho zaměstnance, která se mu ze systému eNeschopenek standardně zasílá.

  U vybraného seznamu diagnóz lze na straně ČSSZ implementovat řešení, které doplňující informaci o izolaci doplní i automaticky.
   
 • Jestliže dojde lékař k závěru o nutnosti izolace až v průběhu DPN (tedy v rámci běžící neschopenky), měl by změnit ode dne zjištění nutnosti izolace diagnózu na U 071. Na straně ČSSZ bude připraveno technické řešení, které na základě hlášení ošetřujícího lékaře o změně diagnózy vytvoří doplňující informaci o izolaci pro zaměstnavatele automaticky.

V popsaných situacích tedy dojde k přenosu informace o izolaci k zaměstnavateli pacienta automatizovaně. Postup při nařizování karantén se nemění a také zajišťuje stejný přenos k zaměstnavateli.

Účastníci se tedy shodli na potvrzení a doplnění postupů, vypracovaných SPL na podzim r. 2020, a to takto:

 1. Nemocný pacient - symptomatický (byl prokázán COVID 19 na počátku) – vystavuje se rovnou DPN, vede se celou dobu jako jedna DPN. Do kolonky „profese“ může lékař vepsat namísto profese pouze slovo „Izolace“ (bez toho, aby se uváděla skutečná profese pacienta). Vystaveno s dg. U071
 2. Nemocný - symptomatický pacient (bez - do prokázání COVID ) – vystaví se DPN s příslušnou diagnózou (nikoli Z209). Pokud dojde k průkazu COVID je nutné změnit dg na U071.
 3. Kontaktní pacient (asymptomatický) – v podzimních měsících projednávané postupy nebylo potřeba znovu diskutovat.

Při použití dg U071 (COVID-19, virus laboratorně prokázán) bude na straně ČSSZ automatizovaně doplňován pro zaměstnavatele údaj o izolaci.

Odbor 32 ČSSZ
4. 3. 2021

Příloha

Autor: Správce  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP