Vstup do interní sekce

Doporučené postupy pro všeobecné praktické lékaře

Všeobecní praktičtí lékaři v praxi potřebují znát názory na aktuální diagnostické a terapeutické postupy a nemají kapacity pátrat v odborné literatuře v celé šíři medicínského poznání po probíhajících změnách LPP a ověřovat si všechny nové informace. Pro ilustraci, Národní lékařská knihovna v USA v rámci své databáze (MEDLINE) zpracovává více než 600 tisíc článku ročně. I kdyby po vzdělání toužící lékař četl klasicky dva články denně, zpožďoval by se za rok o více než 800 let. Všeobecná praxe je i místem, kde se aktuální poznatky denně utkávají s rutinou a klinickou zkušeností a kde lze také očekávat největší variabilitu péče.

Cílem vytváření DP je pozitivní změna chování lékařů omezující možnost vzniku chyb a neúčelné variability při řešení problémů LPP ve prospěch vyšší kvality poskytované péče. Výbor společnosti všeobecného lékařství na své schůzi dne 13. 4. 2004 rozhodl o ustavení „Centra pro správu doporučených postupů pro praktické lékaře“ (viz odkaz) (dále CDP-PL), jako orgánu SVL ČLS JEP. Úkolem centra je kontinuální systematická správa doporučených postupů pro praktické lékaře podle přijaté „Metodiky CDP-PL pro tvorbu doporučených postupů“ (viz odkaz) a to ve spolupráci s výborem SVL ČLS JEP a předsednictvem ČLS JEP.

Je potřebné zdůraznit, že DP chápeme jako expertní doporučení, které v současné době odpovídá postupu lege artis u většiny pacientů. DP jsou vytvářeny na pomoc VPL, ale ponechávají jim vždy právo zvolit odlišný individuální postup v dané klinické situaci u konkrétního pacienta.

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
předseda SVL ČLS JEP


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP