Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:    

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, z.s.
Sokolská 490/31, 120 26 Praha 2
IČO: 004 44 359
(dále také jen „Správce“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob) na základě uděleného souhlasu, v souladu s oprávněným zájmem, na základě vzájemného smluvního vztahu či z důvodů stanovených právními předpisy.
 2. Zpracování osobních údajů je Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 3. Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další.
 4. Správce provádí zpracování osobních údajů zejména v následujících oblastech: členská evidence, předplatné časopisů (nakladatelské tiskové oddělení), provoz webu a s ním spojených služeb na www.svl.cz a další.
 5. Správce zpracovává jmenné a adresné údaje subjektů údajů. Předmět činnosti správce a předmětem zpracování osobních údajů nejsou zvláštní kategorie údajů, není-li uvedeno jinak.

II. Doba uchování údajů

 1. Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu:
 • V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 10 let po jeho ukončení (a to z důvodů možných nároků smluvních stran).
 • Po dobu 10 let od posledního využití služby uživatelem.
 • Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem.

III. Práva subjektů údajů

 1. Správce zaručuje subjektům údajů zejména následující práva, která vychází z nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jakož i další v souladu s platnou legislativou:
 • Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům.
 • Subjekty údajů mají právo opravu, doplnění nebo výmaz osobních údajů.
 • Subjekty údajů mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Subjekty údajů mají právo požadovat, aby jejich osobní údaje nebyly předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (a to i profilování).
 • Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
 • Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.
 • Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.

IV. Cookies

 1. Správce při provozu svých služeb v rámci internetu využívá cookies. 
 • Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů.

  Používáme je například k ukládání údajů reklamních systémů, ke sledování pohybu a chování návštěvníků na stránkách a k nastavení personalizace webu. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je nemusel pokaždé zadávat. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

  Povolením cookies souborů v nastavení vašeho prohlížeče souhlasíte s používáním cookies souborů na našich stránkách.

  Některé cookies a další síťové identifikátory (např. reklamní pixely) jsou provozovány třetími stranami. Seznamte se také s jejich vlastními podmínkami.

 • Nutné

  Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

  Jméno

  Poskytovatel

  Účel

  Vypršení

  Typ

  rc::a

  Google

  This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.

  Persistent

  HTML Local Storage

  rc::c

  Google

  This cookie is used to distinguish between humans and bots.

  Session

  HTML Local Storage

   

 • Statistické

  Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.   

  Jméno

  Poskytovatel

  Účel

  Vypršení

  Typ

  _ga

  Google

  Registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku

  2 roky

  HTTP Cookie

  _ga_#

  Google

  Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit.

  2 roky

  HTTP Cookie

  _gat

  Google

  Používá Google Analytics ke snížení počtu požadavků

  1 den

  HTTP Cookie

  _gid

  Google

  Registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku

  1 den

  HTTP Cookie

  td

  Google

  Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator.

  Session

  Pixel Tracker

V. Závěrečná ustanovení

 1. Správce při zpracování údajů dle shora vymezených účelů využívá zpracovatele, a to vč. zpracovatelů pro zajištění technického chodu svých služeb. Správce zajistil, že uvedení zpracovatelé garantují ochranu osobních údajů v minimálně stejném rozsahu, jako garantuje sám těmito zásadami a povinnostmi dle právních předpisů. Správce výslovně uvádí, že správu webu www.svl.cz a digitalizaci a zpřístupnění digitalizovaných periodik vydávaných SVL ČLS JEP, zajišťuje společnost Casus, Direct Mail, a.s., sídlem Žilinská 5, 141 00 Praha 4, IČO 49680871, která je v postavení zpracovatele osobních údajů.
 2. Správce při své činnosti nepředává osobní údaje mimo země Evropské unie.
 3. Uživatel je v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv oprávněn obrátit na email svl@cls.cz, případně na kontaktní údaje správce uvedené na webu www.svl.cz.
 4. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 9. 2. 2024.

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací