Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Centrum pro správu doporučených postupů

Centrum pro správu doporučených postupů pro praktické lékaře (dále CDP-PL) je orgánem SVL ČLS JEP. Jeho úkolem je kontinuální systematická správa doporučených postupů pro praktické lékaře. Tato činnost probíhá ve spolupráci s výborem SVL ČLS JEP a předsednictvem ČLS JEP.

Činnosti CDP-PL:

 • Evidence doporučených postupů určených pro praktické lékaře
 • Výběr námětů pro tvorbu a aktualizaci doporučených postupů
 • Schvalování projektů tvorby a aktualizace doporučených postupů
 • Schvalování výsledných doporučených postupů pro praktické lékaře
 • Zajišťování oponentury a pilotních programů
 • Implementace doporučených postupů (edukace, publikace, distribuce)
 • Vyhodnocování kvality doporučených postupů a efektivity jejich implementace
 • Zajišťování zpětné vazby od praktických lékařů
 • Propojování s partnery SVL (sekretariát ČLS, výbory odborných společností, ČLK, MZ ČR, Centrum kvality SZÚ, pojišťovny, lékařské školy, IPVZ)
 • Poskytování přístupu do odborných mezinárodních databází
 • Spolupráce s mezinárodními organizacemi
 • Ověřování metodiky správy doporučených postupů

K vytváření doporučených postupů vytvořila CDP-PL vlastní metodiku tvorby.

Metodika tvorby postupu

Financování centra a projektů
Centrum je financováno z rozpočtu SVL. Náklady na provoz (nájem, administrativní síla...) vyplývají z pravidel odměňování v SVL v rámci pravidel ČLS JEP. K financování jsou využívány granty, sponzorské dary a prostředky SVL.

Účast sponzorů
Sponzorské dary mohou být přijímány k všeobecným účelům nebo na účely konkrétních projektů. Darovat je možné prostřednictvím SVL ČLS JEP. Sponzoři mohou podporovat projekt tvorby doporučených postupů, nemají ale pravomoc zasahovat do odborných záležitostí či prosazovat svou vůli při výběru členů projektového týmu. Výtisk či digitální soubor s doporučenými postupy nesmí obsahovat reklamy. Možné je pouze poděkování sponzorům na zadní straně publikace. Sponzoři se mohou podílet na distribuci doporučených prostředků a participovat na edukačních aktivitách.

Účast jiných odborných společností
Při tvorbě doporučených postupů jsou významnými partnery představitelé jiných odborných společností. Zajišťuje se tak odborná podpora i ze strany příslušných partnerských společností. Návrhy na projekty tvorby nebo aktualizace doporučených postupů lze podávat průběžně na adresu: CDP-PL, sekretariát SVL ČLS JEP, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2. Žádost o podání projektu zájemcům na požádání pošle sekretariát SVL.

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací