Vstup do interní sekce

O nás

Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Dne 29. ledna 1979 byla na poradě ČLS JEP, které se zúčastnili zástupci Spolku lékařů a obvodních lékařů, projednána žádost obvodních lékařů o vznik samostatné odborné společnosti. Na ustavující schůzi Společnosti, konané v Lékařském domě v Praze dne 12. dubna 1980, byl pak prvním předsedou zvolen MUDr. Jan Vaněk, obvodní lékař z Prahy.

Na I. konferenci všeobecného lékařství, která se konala v následujícím roce v Hradci Králové, byl stanoven plán činnosti a odborný program Společnosti.

V tehdejší době šlo zejména o profilování všeobecného lékařství jako skutečně samostatného lékařského oboru. Bylo nutno specifikovat především systém postgraduální výchovy lékařů. Zakladatelé odborné společnosti již v samém začátku usilovali o zavedení výzkumu do práce v linii prvního kontaktu s pacienty. K předávání odborných informací sloužila v tehdejší době pravidelná setkání kolegů v Praze na "Pracovních dnech všeobecného lékařství" a také se od té doby datuje konání každoročních výročních konferencí.

I v reformním období po roce 1990 sehrála Společnost všeobecného lékařství významnou roli. V době, kdy se pozornost praktických lékařů obrátila především k profesní problematice a na záležitosti odborné bylo méně času, SVL podporovala a odbornými argumenty posilovala Sdružení praktických lékařů ČR a jeho činnost.

S narůstáním členské základny Společnosti zároveň rostl její kredit a vážnost jejich zástupců v mezioborových diskuzích, expertních jednáních a především v otázkách, týkajících se koncepce vzdělávání a odborného rozvoje oboru.

V průběhu let se odborná společnost stala členem řady mezinárodních odborných organizací (SIMG, WONCA, E.A.N.A ) a její zástupci se prosadili až do jejich významných funkcí.

V současnosti se SVL podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. V současnosti je to např. spoluautorství na programu celoplošného screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku. V přípravě je aktivní spolupráce na prohloubení aktivit v oblasti prevence karcinomu prsu. Řada praktiků se podílela na výzkumu odhalování karcinomu prostaty nebo např. na významné epidemiologické studii prevalence Helicobacter pylori a na dalších. Praktičtí lékaři publikují pod hlavičkou společnosti, vystupují na domácích i zahraničních kongresech a účastní se práce mezinárodních pracovních skupin.

SVL má od ČLK přidělenou akreditaci k pořádání vzdělávacích seminářů pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání. Proto pod její odbornou garancí běží pravidelné vzdělávací semináře po celé republice. Obsah těchto sdělení reaguje na aktuální odbornou potřebu oboru. Nadále probíhají výroční konference a přibyla i Jarní interaktivní konference. Na obou akcích je naší snahou, aby se stále častěji prezentovala odborná sdělení samotných praktiků.

V oblasti organizačních záležitostí došlo k významnému posunu a to k vytvoření krajských konzultantů, kteří jmenovitě reprezentují obor na úrovni krajů. Jsou tak partnerem v komunikaci mezi výborem společnosti a členskou základnou a zároveň jsou významným partnerem pro dialog se státní správou v kraji. V souvislosti s narůstajícími povinnostmi výboru SVL tito kolegové rozšiřují okruh aktivních spolupracovníků.

Soudobé nároky kolegů si vyžádaly pravidelnou informaci o aktivitách celé odborné společnosti. To bylo důvodem k založení časopisu SVL ČLS JEP, který vychází 10x ročně pod názvem Practicus. V rámci operativní komunikace provozujeme i vlastní www.svl.cz.


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP