Vstup do interní sekce

Pracovní skupina pro ultrazvuk v primární péči SVL ČLS JEP

Využití Point-of-Care diagnostických metod včetně Point-of-Care ultrasonografie (POCUS) je jasnou součástí mezinárodní trendu v primární péči orientované na pacienta a narůstajících kompetencí všeobecných praktických lékařů. Publikované údaje ukazují, že lékaři neradiologové včetně praktických lékařů jsou schopni po relativně krátkém nácviku samostatně provádět POCUS vyšetření s vysokou spolehlivostí. Implementace POCUS vede ke zvýšení efektivity i bezpečnosti primární péče, v celkovém pohledu může snížit náklady na poskytovanou péči. Výhody dostupnosti POCUS z našich zkušeností velmi zřetelně ukázala i pandemie covid-19. Společnost všeobecného praktického lékařství proto iniciovala v roce 2020 obnovení činnosti Pracovní skupiny pro ultrazvuk v primární péči. Pracovní skupina bude vyvíjet maximální úsilí, aby vytvořila a podporovala vědecké, medicínské, kompetenční, vzdělávací i technické zázemí pro implementaci POCUS do všeobecného praktického lékařství a nabízí podporu a spolupráci všem dalším kolegům se zájmem o tuto metodu.

Point-of-Care ultrasonografie (POCUS) je metoda definováná jako cílené ultrasonografické vyšetření pacienta s akutním symptomem nebo syndromem prováděné a interpretované ošetřujícím zdravotníkem na místě, kde se právě pacient nachází, a s cílem zodpovědět specifickou diagnostickou, anebo terapeutickou otázku nebo usnadnit terapeutickou proceduru. Typicky je toto vyšetření prováděno neradiologem. POCUS není náhradou za obecné ultrasonografické vyšetření sonografistou, taktéž není tzv. bedside ultrazvukovým vyšetřením, které provádí např. intenzivista u pacienta na lůžku a nenahrazuje ani vyšetření ve specializované ambulanci (např. gynekologické, urologické). V poslední době je v Evropě patrný trend implementace POCUS do řady specializačních oborů včetně primární péče. Řada lékařských fakult ve světě již zařadila tuto metodu do pregraduální výuky studentů medicíny. POCUS vede k rychlejšímu a přesnějšímu stanovení diagnózy, rychlejšímu a přesnějšímu nastavení terapie, zlepšuje časovou i místní dostupnost ultrazvukového vyšetření. Hlavní sledovaný přínos je pak především ve změně směřování pacienta v rámci systému zdravotní péče. POCUS je jednoduché, levné a dostupné řešení, které v kombinaci s dalšími POCT (Point-of-Care Treatment) vyšetřeními dělá primární péči oborem 21. století.

Projekt POCUS iGP - Point-of-Care UltraSound Implementation in General Practice

Cílem projektu je zmapování současné situace v používání POCUS v ordinacích VPL v ČR, definování rozsahu prováděných vyšetření v ordinacích primární péče, definování vzdělávacího curricula, založení vzdělávací školy pro VPL, zahájení jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradě výkonů a v neposlední řadě podpora VPL při zavádění POCUS do jejich ordinací.

  • Akademický partner: Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy
  • Vzdělávací partner: Institut postgraduálního vzdělávání –Výukové pracoviště pro ultrazvukové metody v anesteziologii, intenzivní a urgentní medicíně
  • Technický partner: společnost GE Healthcare (na základě výběrového řízení, září 2020)

V současné době probíhají v rámci projektu tyto klinické studie:

  • POCUS iGP 1: Spolehlivost Point-of-Care ultrazvukového vyšetření v primární péči prováděné praktickým lékařem
  • POCUS iGP 3: Spokojenost pacientů s Point-of-Care ultrazvukovým vyšetřením v primární péči prováděné praktickým lékařem
  • POCUS iGP 4: Využití Point-of-Care ultrazvukového vyšetření v primární péči

V přípravě:

  • Vzdělávací curriculum POCUS pro všeobecné praktické lékaře (představení Jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP, září 2021)
  • POCUS škola pro všeobecné praktické lékaře (podzim 2021)

Organizační struktura:

MUDr. Dušan Zhoř, předseda pracovní skupiny
MUDr. David Halata, místopředseda pracovní skupiny
Doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D., odborný garant

Kontakty: svl@svl.cz, tel.: 267 184 042, 267 184 041


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP