Vstup do interní sekce

Pracovní skupina venkovského lékařství SVL ČLS JEP

Pracovní skupina venkovského lékařství SVL ČLS JEP

Cíle a náplň činnosti

Hlavním cílem Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP je zajistit dostupnou kvalitní zdravotní péči lidem žijícím na venkově a profesní potřeby těch, kteří tuto péči poskytují.

Venkovské lékařství představuje dle dostupných dat cca 50 % všech praxí všeobecných praktických lékařů v ČR. Definici venkova dynamicky ovlivňuje a mění především dostupnost péče v nemocnicích tzv. okresního typu. V mnoha oblastech ČR tak není v součastnosti zcela zřejmé, zda okresní město již je či ještě není venkovem (zdroj: VZP 2014). Uvedená čísla přesto odpovídají faktu, že většina evropské populace žije na venkově.

Z lékařského pohledu je všeobecná úroveň zdraví venkovské populace nižší než u městské populace. Obzvláště dostupnost kvalitní lékařské péče pro skupiny se zvláštními potřebami (ženy, starší lidé, menšiny, tělesně postižení) je ve venkovských oblastech výrazně snížena. Restrukturalizace zdravotního systému v ČR vede ke vzniku specializovaných center ve velkých městech, rozsah poskytované péče v malých nemocnicích trvale klesá. Mnozí venkovští pacienti odmítají další lékařskou péči z důvodu strachu z daleké cesty a strachu z « velkého města ». Venkovští všeobecní praktičtí lékaři vycházejí ze stejných kořenů, přípravy, náplně odboru, poskytují péči dle stejných odborných doporučených postupů, ale praktická náplň jejich práce je pod tlakem okolností často rozdílná.

Dalšími cíli jsou:

 • vznik, podpora a rozvoj vědeckého výzkumu na venkově
 • podpora sdílení informací, dovedností a zkušeností a rozvíjení multidisciplinární aktivity a týmové práce
 • inovace a využití moderních technologií
 • podpora zdraví a zdravého životního stylu
 • boj proti rozdílnostem v dostupnosti zdravotní péče a dostupnosti zdraví
 • podpora života ve zdravých komunitách, společensky udržitelného modelu venkovského způsobu života
 • rozvíjení zdravotní péče orientované na pacienta
 • rozvíjení profesně kvalitní venkovské praxe
 • kontakt se zahraničními organizacemi venkovského lékařství (EURIPA, WWPRP,…)
 • vytvoření vazeb s dalšími venkovskými organizacemi mimo všeobecné praktické lékařství s cílem podpořit rozvoj venkovských komunit
 • podpora atraktivity venkova pro mladé praktické lékaře

Členem Pracovní skupiny venkovského lékařství se může stát každý venkovský lékař, každý lékař se zájmem o další rozvoj venkovského lékařství, společnost či profesní organizace zabývající se problematikou venkova. Za členství se neplatí žádné poplatky a její činnost bude zajištěna z prostředků SVL ČLS JEP.

Organizační struktura:

MUDr. David Halata - předseda Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP, zástupce EURIPA
MUDr. Karel Janík - čestný předseda Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP
MUDr. Jan Kovář - zástupce předsedy Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP, zástupce EQUiP
MUDr. Cyril Mucha - člen vedení Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP, zástupce ÚVL 1. LF UK
MUDr. Kateřina Javorská - člen vedení Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP, zástupce EURACT
MUDr. Dušan Zhoř, člen vedení Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP

Kontakty: svl@svl.cz, tel.: 267 184 042, fax: 267 184 041
https://www.facebook.com/venkovskelekarstvi/
@venkovskelekarstvi

Odkazy:
Evropská asociace venkovských a odlehlých praxí (EURIPA)


http://euripa.woncaeurope.org/

Světová Pracovní skupina venkovského lékařství WONCA (WWPRP)


http://www.globalfamilydoctor.com/groups/WorkingParties/RuralPractice.aspx
https://www.facebook.com/groups/woncarural/

Rural Medical Education Guidebook
http://www.globalfamilydoctor.com/groups/WorkingParties/RuralPractice/ruralguidebook.aspx


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP