Vstup do interní sekce

“Dopis MZ ČR o vypisování lázeňského návrhu”

14.4.2023

Praha 31. března 2023
Č. j.: MZDR 9001/2023-1/DZP
 

 

Vážení,

Ministerstvo zdravotnictví se v poslední době setkává se stížnostmi pacientů na postup ošetřujících lékařů při podávání návrhu na léčebně rehabilitační péči, resp. na neochotu některých z nich tyto návrhy vystavovat. K tomu si Vám dovoluji zaslat následující stanovisko Ministerstva zdravotnictví.

Z informací, které má Ministerstvo zdravotnictví k dispozici, vyplývá, že ze strany některých ošetřujících lékařů především není reflektována právní úprava obsažená v ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“). Úpravou tohoto ustanovení došlo od 1. ledna 2022 k rozšíření „aktivní legitimace“ pro podání návrhu na léčebně rehabilitační péči, tak, že nyní má tento krok učinit lékař registrujícího poskytovatele, lékař ambulantního poskytovatele, který ji doporučil, nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Např. v lázeňské léčebně rehabilitační péči tedy platí, že v situaci, kdy lékař příslušné specializace podle vyhlášky č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, dojde k závěru, že má být tato péče indikována jako hrazená z veřejného zdravotního pojištění, vyplní pojištěnci i žádanku o její schválení. Z dikce tohoto ustanovení („…podává…“) pak plyne, že se nejedná o možnost, která je lékaři dána ke zvážení, nýbrž o povinnou součást poskytované péče. Nemělo by tak docházet k situacím, kdy je pojištěnec po indikaci příslušným ambulantním specialistou nucen pouze za účelem vyplnění žádanky navštívit registrujícího praktického lékaře.

K tomu lze citovat z důvodové zprávy: „Zároveň se za účelem zrychlení celého procesu, kdy nástup na lázeňskou péči je nezřídka omezen lhůtami podle přílohy č. 5 zákona č. 48/1997 Sb., navrhuje, aby návrh na její poskytnutí mimo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb podal kterýkoliv poskytovatel ambulantních služeb, který je oprávněn ji doporučit podle vyhlášky č. 2/2015 Sb. Tímto odpadne nadbytečná zátěž pro pojištěnce, který je zpravidla po vydání doporučení příslušného ambulantního specialisty nucen navštívit opětovně registrujícího poskytovatele, který vystaví návrh. Zároveň je třeba uvést, že pojištěnec nemusí mít registrujícího poskytovatele zdravotních služeb, a doplněním se tak předchází situacím, kdy by návrh neměl za pojištěnce kdo podat.“

Podání žádanky registrujícím praktickým lékařem zákon ale i nadále připouští, kdy nelze vyloučit situace, kdy se pojištenec sám takto rozhodne (např. z důvodu nutnosti doložení absence kontraindikací k lázeňské léčebně rehabilitační péči). V takovém případě má pak pochopitelně shodnou povinnost vystavit návrh právě registrující praktický lékař. Mělo by se však skutečně jednat o případy výjimečné, které nevznikly v důsledku neochoty ošetřujícího ambulantního specialisty k vystavení návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Je na místě uvést, že případnou existenci obecných kontraindikací je zdravotní pojišťovna oprávněna u praktického lékaře ověřit i v průběhu řízení o nároku pojištěnce a skutečnost, že tuto informaci nemá k dispozici poskytovatel ambulantních služeb, tak sama o sobě nemůže být důvodem, pro který odmítne žádanku vystavit.

Vážení, věřím, že v drtivé většině případů je již v současnosti výše uvedený zákonný postup zcela respektován, přesto si dovoluji Vás požádat o předání této informace Vašim členům.

S pozdravem

Mgr. Jan Zapletal
ředitel
Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním

Rozdělovník:

Česká lékařská komora
Drahobejlova 1019/27
190 00 Praha recepce@clkcr.cz, pravnisekretariat@clkcr.cz

Sdružení ambulantních specialistů ČR
Thámova 221/7
186 00 Praha 8 – Karlín
sasp@sasp.cz

Sdružení praktických lékařů ČR
U Hranic 3221/16
100 00 Praha – Holešovice
spl@zdravotnictvi.cz

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
U Hranic 3221/16
100 00 Praha – Holešovice
centrum@detskylekar.cz

Dopis ke stažení

Autor: Správce  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP