Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Znalostní test časopisu Practicus 03/2014
Specializační kurzy v oboru všeobecné praktické lékařství
www.vakcinace.eu/aktuality-prakticky-lekar Kvalita a bezpečí pro všeobecné praktické lékaře (PDF; 909kB)
Duben 2014
Hlavní téma: Nejvýznamnější antihistaminika na trhu v ČR – lékové profily jednotlivých molekul. Ukaž semináře v měsíci: Duben Ukaž všechny semináře

Květen 2014
Hlavní téma: DP ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE - aktualizace 2014. DP GERIATRIE - aktualizace 2014 "Racionální farmakoterapie geriatrických pacientů, předoperační vyšetření seniora v primární péči". Ukaž semináře v měsíci: Květen Ukaž všechny semináře

Červen 2014
Hlavní téma: Odborný seminář na aktuální téma. Ukaž semináře v měsíci: Červen Ukaž všechny semináře
Více najdete v sekci Kontinuální vzdělávání