Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Činnosti a cíle

Cílem činnosti pracovní skupiny je podpora zapojení VPL do LPP o tyto pacienty a jejich vybavení příslušnými kompetencemi. Je nezbytné, aby byli nemocní s diabetem včas diagnostikováni a mohli být komplexně intenzivně léčeni bez stávajících preskripčních omezení, aby nedocházelo k diskriminaci podle toho jakou ambulanci pacienti navštěvují a došlo i k prohloubení mezioborové spolupráce a spolupráce s edukačními centry v péči o pacienty s DM.

Diabetes mellitus je název heterogenní skupiny nemocí, jejichž společným znakem je hyperglykémie (zvýšená hladina krevního cukru). Diabetes mellitus 1. typu postihuje asi 5–10 procent ze všech nemocných, je charakterizován ztrátou schopnosti tvořit vlastní inzulín, proto jsou tito nemocní doživotně odkázáni na léčbu inzulínem. Diabetes mellitus 2. typu postihuje okolo 90–95 procent nemocných. K 31. 12. 2011 bylo v ČR dispenzarizováno přes 825 382 pacientů s diabetem. Každý rok je v průměru nově zjištěn diabetes u 55 000 osob, každý rok zemře v průměru 22 000 osob. Protože diabetes mellitus 2. typu vzniká a vyvíjí se pozvolna, lze kvalifikovaně odhadnout, že v ČR je současně 250 000 osob, u nichž již diabetes vznikl, ale nebyl ještě rozpoznán.

Vytvoření předpokladů pro kvalitní, odborně vedenou a kontrolovanou terapii diabetu má přínos především medicínský, ale také etický, sociální i ekonomický. Zásadní do budoucna bude role primární péče. Účinná komplexní terapie snižuje riziko komplikací, zlepšuje proto kvalitu života a snižuje náklady na léčbu komplikací stejně jako indukované náklady sociální. Nejdůležitějšími úkoly VPL jsou prevence vzniku diabetu 2. typu, identifikace pacientů s vysokým rizikem vzniku diabetu 2. typu a včasné stanovení diagnózy diabetu, dále je to rozhodnutí o zahájení léčby nebo předání do dispenzární péče a léčba nekomplikovaných pacientů s diabetem 2. typu s možností konzultace ve spádové diabetologické ordinaci.

Z naší práce

Nenalezeny žádné aktuality

Více podobných článků

Organizační struktura

MUDr. Igor Karen

  • předseda DM sekce SVL ČLS JEP

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

  • místopředseda DM sekce SVL ČLS JEP

MUDr. Zdeněk Hamouz

  • člen vedení DM sekce SVL ČLS JEP (pro Čechy)

MUDr. Dana Moravčíková

  • člen vedení DM sekce SVL ČLS JEP (pro Moravu)

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. MBA

  • člen vedení DM sekce SVL ČLS JEP

MUDr. Petr Šonka

  • člen vedení DM sekce SVL ČLS JEP

Partneři

Staňte se členem DM sekce

Členem pracovní skupiny se může stát každý lékař (člen SVL) se zájmem o další rozvoj této problematiky. Za členství se neplatí žádné poplatky, její činnost bude zajištěna z prostředků SVL ČLS JEP.

Chci se stát členem
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací