Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Pracovní skupina pro preventabilní onemocnění

Činnosti a cíle

Pracovní skupina pro preventabilní onemocnění vznikla jako součást SVL ČLS JEP pro narůstající potřebu zlepšení celkového zdravotního stavu populace České republiky, která má kratší dobu dožití, vyšší mortalitu na kardiovaskulární onemocnění a vyšší míru preventabilních úmrtí oproti průměru zemí OECD. Velké rezervy mají Češi v konzumaci ovoce a zeleniny, fyzické aktivitě, nadlimitní je u nás spotřeba alkoholu a míra úmrtí v důsledku znečištění vzduchu. (více informací)

Pro prevenci a podporu zdravého životního stylu obecně se u nás dělá málo. V zájmu odborné veřejnosti by mělo být ovlivňování takových zdravotních politik, které by vedly ke snižování výskytu závažných onemocnění a tím k předčasným úmrtím. Posílením primární péče a preventivních opatření lze zdravotnímu systému ušetřit prostředky, které se mohou efektivněji využít v léčbě závažných zdravotních stavů.

Aktivity pracovní skupiny

Mezi hlavní aktivity pracovní skupiny patří účast na výzkumných a vědeckých projektech zaměřených na prevenci a podporu zdraví obyvatel, rozšiřování možností preventivních přístupů v primární péči, edukace o zdravém životního stylu včetně zapojení pacientů do procesu péče o své vlastní zdraví.

Oblasti, na které se pracovní skupina zaměřuje

 • podpora zdravého životního stylu – poradenství ohledně výživy, pohybu, vyvarování se rizikovému chování
 • podpora screeningových programů v primární péči
 • podpora vakcinace v primární péči
 • péče o chronicky nemocné
 • mezioborová spolupráce
 • zvyšování zdravotní gramotnosti populace včetně její propagace
 • komunitní zdravotní vzdělávání a osvětová činnost ve školách

Z naší práce

Nenalezeny žádné aktuality

Více podobných článků

Organizační struktura

MUDr. Kateřina Javorská

 • předsedkyně Pracovní skupiny pro preventabilní onemocnění
 • Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové

MUDr. Pavel Borský, PhD.

 • člen vedení Pracovní skupiny pro preventabilní onemocnění SVL ČLS JEP
 • Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové

MUDr. Markéta Pfeiferová

 • členka vedení Pracovní skupiny pro preventabilní onemocnění SVL ČLS JEP
 • Ústav pro zdravotní gramotnost a 1.LF UK

Staňte se členem Pracovní skupiny pro preventabilní onemocnění

Členem Pracovní skupiny pro preventabilní onemocnění se může stát každý člen SVL ČLS JEP se zájmem o problematiku prevence závažných onemocnění. Aktivity jsou podporovány z prostředků SVL ČLS JEP.

Chci se stát členem
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací